CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

201/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 351
  • 5

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

26-03-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Minh Trí. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Trần Minh Trí phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, Điều 46; Điều 69 và khoản 1 Điều 74 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Trần Minh Trí 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/7/2012.


291/2015/HSST: Vụ án Cố ý gây thương tích Sơ thẩm Hình sự

  • 139
  • 9

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

12-08-2015
TAND cấp tỉnh

Xử phạt: Bị cáo Wang YiMing 01 (một) năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/11/2014. Áp dụng Điều 42 của Bộ luật hình sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại Dương Cẩm Biêu số tiền 8.500.000 đồng. Người bị hại có quyền khởi kiện đòi bồi thường tiền mất thu nhập bằng vụ kiện dân sự khác.


383/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 113
  • 6

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

30-06-2015
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thái Bảo và sửa bản án sơ thẩm; Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thái Bảo phạm tội “Cố ý gây thương tích”; Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm b, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Huỳnh Thái Bảo 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.


235/2016/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 198
  • 15

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

19-04-2016
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn Chỉ. Tuyên bố Trần Văn Chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Trần Văn Chỉ 07 (bảy) năm tù.


642/2015/HSPT: Vụ án Cố ý gây thương tích Phúc thẩm Hình sự

  • 145
  • 4

(Điều 104) Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

30-09-2015
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của Phạm Thị Thu Yến. Không chấp nhận kháng cáo của người bị hại Võ Hoàng Anh. Sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phạm Thị Thu Yến. Tuyên bố Trần Minh Hưng và Phạm Thị Thu Yến phạm tội “Cố ý gây thương tích”.