CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

82/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 10697
  • 607

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

02-04-2015
TAND cấp huyện

Bản án số 82/2015/DS-ST


Bản án/Quyết định số: 11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 718
  • 74

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 328
  • 45

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 180
  • 15

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 78/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 143
  • 17

Tranh chấp quyền sở hữu nhà

13-03-2015
TAND cấp huyện