CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 539
  • 68

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 278
  • 40

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 165
  • 15

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 78/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 139
  • 17

Tranh chấp quyền sở hữu nhà

13-03-2015
TAND cấp huyện

Bản án/Quyết định số: 76/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 348
  • 56

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

13-03-2015
TAND cấp huyện