CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

38/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính

  • 452
  • 23

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

28-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 12/01/2011 BĐ_Uỷ ban nhân dân quận TĐ ban hành quyết định số 192/QĐ-UBND và quyết định số 193/QĐ-UBND về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thu hồi mặt bằng trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị HBP, quận TĐ do LQ_Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Bình An làm chủ đầu tư trên địa bàn phường HBP để chi trả, bồi thường cho hộ ông NĐ_Trương Minh Trà có tài sản bị thu hồi giải tỏa là 3.064 m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 397, tờ bản đồ số 12 tại phường HBP, quận TĐ, Thành phố HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A344605 do BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ cấp ngày 06/9/1999. Tổng số tiền hộ ông NĐ_Trà được bồi thường theo hai quyết định nêu trên là 2.767.600.000 đồng.


37/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai Sơ thẩm Hành chính

  • 535
  • 30

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai

25-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 17/7/2013, ông NĐ_Thường nhận được quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 (Viết tắt là quyết định số 3903/QĐ-UBND) của Ủy ban nhân dân quận TĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao thông TĐ trạm 2) đến ranh tỉnh BD, tại Khoản 2 Điều 1 quyết định 3903/QĐ-UBND có nội dung: Theo nội dung quyết định số 16/QĐ-UB ngày 01/3/2005 (Viết tắt là quyết định số 16/QĐ-UB) của Ủy ban nhân dân quận TĐ về giải quyết tranh chấp đất giữa bà LQ_Thái Thị Bình và ông NĐ_Chiêm Văn Thường tại Điều 1 có nêu: Công nhận nội dung đơn tranh chấp sử dụng đất của bà LQ_Thái Thị Bình (người được ủy quyền) địa chỉ 9/135 ấp TN, phường TP, Quận X đối với phần diện tích 30.4m2 thuộc một phần thửa đất 160, tờ 6, xã TNP (theo tài liệu cũ) xác lập theo 299/TTg thuộc một phần thửa 43 tờ 1 xã TNP, huyện TĐ. Buộc ông NĐ_Chiêm Văn Thường phải giao trả lại phần đất 30.4m2 thuộc một phần thửa đất 160, tờ 6, xã TNP (theo tài liệu cũ) cho bà LQ_Thái Thị Bình.


34/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính

  • 389
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của người khởi kiện bà NĐ_Nguyễn Thị Minh Xoan và trình bày của người đại diện theo uỷ quyền ông Hoàng Sỹ Biên: Theo chủ trương của BĐ_UBND quận TĐ về việc nâng cấp mở rộng đường TT và đường LĐ quận TĐ, đất đai nhà bà NĐ_Xoan thuộc diện phải giải toả giải phóng mặt bằng cho việc thi công dự án. Hội đồng bồi thường và giải phóng mặt bằng của BĐ_UBND quận đã tiến hành kiểm kê đối với đất và nhà của gia đình bà NĐ_Xoan.


33/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính

  • 173
  • 4

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2015
TAND cấp huyện

Theo lời trình bày của người khởi kiện (bà NĐ_Đoàn Thị Khương, thì trước đây bà cho rằng Quyết định số 6379/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của BĐ_Ủy ban nhân dân quận TĐ về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ mở rộng Quốc lộ 1 đối với nhà đất thuộc tờ bản đồ số 31, 34, 35, tọa lạc tại 15/60 Xa lộ Hà Nội, khu phố 6, phường LT, quận TĐ là trái pháp luật, gây thiệt hại quyền lợi của bà (vì thu hồi đất và chi trả bồi thường không đúng dự án), nên bà yêu cầu Toà án huỷ Quyết định 6379/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của BĐ_Uỷ ban nhân dân (viết tắt là BĐ_UBND) quận TĐ, về “chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ nút giao thông TĐ đến ranh tỉnh BD”.


32/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính

  • 220
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

21-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 07/11/2014 Ủy ban nhân dân quận TĐ đã ban hành Quyết định 7444/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với bà NĐ_Nguyễn Thị Tăng tại địa chỉ 111/13D LVC, khu phố 1, phường LT, quận TĐ. Buộc bà NĐ_Nguyễn Thị Tăng phải nộp số tiền 12.500.000 đồng do xây dựng trái phép và buộc bà NĐ_Tăng phải tháo dỡ công trình, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Lý do, bà NĐ_Tăng có hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại địa chỉ 111/13D đường LVC, khu phố 1, phường LT, quận TĐ mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.