cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

300/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3306
  • 141

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

25-03-2013
TAND cấp tỉnh

84/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3702
  • 225

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

08-06-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

52/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2982
  • 88

Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)

15-05-2007
TAND cấp tỉnh

408/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2772
  • 60

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

07-03-2007
TAND cấp tỉnh