cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

133/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2752
  • 64

Tranh chấp hợp đồng gia công sản phẩm kính

07-07-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 12/6/1996, Doanh nghiệp tư nhân Kính cao cấp Phát Đạt và BĐ_Công ty Kính cao cấp Quốc tế (viết tắt là BĐ_Công ty GHI) có ký kết Hợp đồng số 01/TP-IN96 để gia công sản phẩm, nguyên liệu gia công do phía BĐ_Công ty GHI cung cấp không thanh toán, hợp đồng này hết hiệu lực ngày 31/12/1997 các bên không thanh lý và không có tranh chấp khiếu nại. Ngày 25/10/1997 hai bên tiếp tục ký Hợp đồng gia công số 02/TP-IN97 để gia công các sản phẩm kính


36/2006/KDTMPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1612
  • 54

Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc

09-05-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Trong đơn khởi kiện ngày 29/3/2005, nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Victory trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Bình Minh có giao kết Hợp đồng kinh doanh thương mại về việc gia công mặt hàng quần áo số 01/VH – DL/2004 ký ngày 19/5/2004. Do bị đơn vi phạm hợp đồng về chất lượng hàng hóa không đúng với quy cách đã thỏa thuận nên nguyên đơn phải kiểm định cũng như sửa chữa lại lô hàng của bị đơn. Vì vậy nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán nợ phát sinh từ hợp đồng trên gồm: 1. Trả lại nguyên đơn phụ liệu thừa gồm: Vải chính 2.812 yard; dựng thừa 383 yard; Lót túi thừa 472 yard; dây tim (gồm màu Dove: thừa 439 yard + màu black: thừa 107 yard + màu Taupe: thừa 976 yard); thành tiền là 6.775 USD 2. Chi phí thẩm định hàng: 831 USD và chi phí sữa chữa hàng 02 đợt: 1.991 USD (đợt 1); 3.335 USD (đợt 2); Tổng cộng 5.346 USD 3. Lãi suất trả chậm là: 719 USD


107/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2420
  • 80

Tranh chấp hợp đồng gia công vải

14-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

16/2014/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3908
  • 129

Tranh chấp hợp đồng gia công làm màu

28-05-2014
TAND cấp tỉnh

1314/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2040
  • 42

Tranh chấp hợp đồng gia công khuôn quạt

26-07-2007
TAND cấp tỉnh