cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1494/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1790
  • 40

Tranh chấp hợp đồng mua bán và gia công hàng hóa

22-08-2007
TAND cấp tỉnh


2100/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2671
  • 60

Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy

22-11-2007
TAND cấp tỉnh

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1890
  • 23

Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy

08-05-2007
TAND cấp tỉnh

612/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1594
  • 24

Tranh chấp hợp đồng gia công hoàn tất vải

17-04-2007
TAND cấp tỉnh