cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

89/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1772
  • 41

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

16-06-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

42/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2594
  • 48

Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị dạy học

22-02-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

1184/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2306
  • 50

Tranh chấp hợp đồng mua bán nồi hơi

10-07-2007
TAND cấp tỉnh

09/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3973
  • 184

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-02-2015
TAND cấp huyện

67/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2786
  • 52

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

21-11-2014
TAND cấp huyện