cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

08/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3204
  • 113

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

18-09-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 28/5/2012 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Ông Nông Minh Đức đại diện nguyên đơn là ông NĐ_Nguyễn Phước Quân trình bày việc ông BĐ_Đặng Trần Oanh và bà BĐ_Phạm Thu Lâm nhận chuyển nhượng cổ phần cho ông NĐ_Quân không hợp lệ cho nên ông yêu cầu Tòa buộc ông BĐ_Đặng Trần Oanh phải trả lại cho ông NĐ_Quân số tiền là 3.800.000.000 đồng và buộc bà BĐ_Phạm Thu Lâm phải trả cho ông NĐ_Quân số tiền là 1.900.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ông không yêu cầu Tòa án giải quyết Các vấn đề khác.


02/2012/KDTM–ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1869
  • 49

Tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư

15-05-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 05/8/2005, đơn khởi kiện bổ sung ngày 14/9/2011 và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án bà NĐ_Lê Thị Huỳnh Mừng và chồng là ông LQ_Dương Văn Bằng trình bày: bắt đầu vào năm 2002 có góp vốn với ông BĐ_Lý Kim Thanh để nuôi 4 hồ cá tra do ông BĐ_Thanh trực tiếp nuôi. Việc góp vốn hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng, quá trình nuôi cũng không lập sổ sách theo dõi nên hai bên tranh chấp nhau trong việc chia lời, lỗ. Vợ chồng bà NĐ_Mừng, ông LQ_Bằng yêu cầu những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông BĐ_Lý Kim Thanh (bị đơn) hoàn trả tiền góp vốn và tiền lời nuôi cá tổng cộng là 442.201.000đ (bốn trăm bốn mươi hai triệu ba trăm lẻ một ngàn đồng).


1495/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1322
  • 20

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

26-12-2014
TAND cấp tỉnh

Do bà BĐ_Cam Lệ Ba và bà NĐ_Huang Chiu Tka có quen biết từ trước nên bà BĐ_Ba tỏ ý mượn tiền để kinh doanh. Bà NĐ_Huang Chiu Tka tin tưởng và đồng ý cho mượn, không tính lãi. Từ ngày 02/3/2011 đến ngày 30/6/2011 bà NĐ_Tka đã chuyển cho bà BĐ_Ba tổng cộng 33.543,49 USD (ba mươi ba nghìn năm trăm bổn mươi ba đô mỹ bốn mươi chín cent). Bà BĐ_Ba đã sử dụng số tiền trên để góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Hồng Hải tại địa chỉ số 1/64A, Quốc lộ 1A, phường BHH, quận BT, Thành phố HCM. Bà BĐ_Ba đã nhiều lần đề nghị bà NĐ_Tka góp vốn vào công ty bằng chính số tiền mà bà NĐ_Tka cho bà BĐ_Ba mượn, nhưng bà NĐ_Tka không đồng ý. Bà NĐ_Tka chỉ muốn thu hồi lại khoản tiền đã cho bà BĐ_Ba mượn. Sau đó bà NĐ_Tka nói chồng của bà NĐ_Tka, tên LQ_Lee Tzai Kim về Việt Nam đòi bà BĐ_Ba trả tiền thì bà BĐ_Ba né tránh, thậm chí uy hiếp ông LQ_Kim. Nay bà NĐ_Huang Chiu Tka yêu cầu bà BĐ_Cam Lệ Ba trả số tiền đồng Việt Nam tương đương 33.543,49 USD, theo thời giá.


01/2006/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5888
  • 247

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

04-04-2006

Từ khi LQ_Công ty Phát Đạt thành lập ngày 01/02/1992 đến ngày 8/10/1997 đã 4 lần thay đổi các thành viên công ty; nhưng Điều lệ, vốn điều lệ của Công ty vẫn không thay đổi và hiện nay chỉ còn hai thành viên tham gia, đó là bà NĐ_Nguyễn Thị Bích Thủy và ông BĐ_Lê Quang Tình; mỗi người góp 50% vốn, thành viên là 235.000.000 đồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty là ông BĐ_Lê Quang Tình; Công ty hợp đồng thuê bà Trịnh Đào làm giám đốc.


518/2012/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2033
  • 56

Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất

16-05-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC