cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

141/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1700
  • 54

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

14-07-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ông NĐ_Lê Văn Hoàng là cổ đông thuộc BĐ_Công ty cổ phần Thuận Tâm có nhu cầu chuyển nhượng 100 cổ phần bằng 10.000.000 đồng. Lý do ông NĐ_Hoàng muốn chuyển nhượng số cổ phần này là vì theo ông kể từ khi mua cổ phần ngày 29/5/2003 đến nay, ông không được phía BĐ_Công ty trả một đồng cổ tức nào. Nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông phải bán số cổ phần trên để trang trải cuộc sống gia đình, song khi ông đến BĐ_Công ty để làm thủ tục chuyển nhượng thì Hội đồng quản trị Công ty đại diện là ông Chủ tịch kiêm Giám đốc lại gây khó dễ và không cho chuyển nhượng.


12/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2350
  • 159

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

29-08-2008

Ngày 20/01/2003, Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm Đàm Kim ra quyết định số 18/QĐ-CT chấm dứt tư cách thành viên BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm BN của ông NĐ_Nguyễn Ngọc Quý (BL.20,92.T1). Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Quý yêu cầu: Hủy bỏ quyết định số 18/QĐ-CT ngày 28/10/2003 của Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm của Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm, phục hồi toàn bộ quyền lợi thành viên Công ty của ông NĐ_Nguyễn Ngọc Quý tại BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm; bồi thường những thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, về thu nhập bị mất do Quyết định sai trái này gây ra; Buộc Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm BN phải thanh toán số tiền còn nợ (gốc và lãi) trong công trình Malaysia và các Khoản nợ theo cam kết, cụ thể gồm: 126.000.000 đồng chi phí khai thác công trình Malaysia và hoàn trả 250.000.000 đồng mà ông Giám đốc Đàm Kim đã vay cho Công ty; Chia lợi nhuận của Công ty cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp.


06/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2432
  • 124

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

15-07-2009

Các nguyên đơn trình bày: Chị BĐ_Đặng Thị Duyên (là con gái ông Đặng Tất Lộc - nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long; ông Lộc đã chết tháng 11/2004) là thành viên có ghi danh, có ý định chiếm đoạt tài sản Công ty nên đã triệu tập Hội nghị thành viên Công ty, bầu cử người trong gia đình không phải là thành viên Công ty, chiếm quyền quản lý cơ sở kinh doanh của Công ty, chiếm đoạt con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngăn cản không cho các thành viên khác vào Công ty đến cơ sở kinh doanh để làm việc và quản lý tài sản của Công ty. Các nguyên đơn khởi kiện với yêu cầu Toà án buộc chị BĐ_Đặng Thị Duyên trả lại cho tập thể con dấu, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khách sạn Hoàng Long, trả lại toàn bộ giấy tờ, sổ sách của doanh nghiệp mà chị BĐ_Duyên đang chiếm giữ; không chấp nhận tư các Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty Hoàng Long của chị BĐ_Đặng Thị Duyên; việc cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh cho Công ty là không hợp pháp phải thu hồi, huỷ bỏ.


01/2006/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5954
  • 248

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

04-04-2006

Từ khi LQ_Công ty Phát Đạt thành lập ngày 01/02/1992 đến ngày 8/10/1997 đã 4 lần thay đổi các thành viên công ty; nhưng Điều lệ, vốn điều lệ của Công ty vẫn không thay đổi và hiện nay chỉ còn hai thành viên tham gia, đó là bà NĐ_Nguyễn Thị Bích Thủy và ông BĐ_Lê Quang Tình; mỗi người góp 50% vốn, thành viên là 235.000.000 đồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty là ông BĐ_Lê Quang Tình; Công ty hợp đồng thuê bà Trịnh Đào làm giám đốc.


11/2003/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2893
  • 116

Tranh chấp hợp đồng liên doanh

06-11-2003

Hợp đồng liên doanh này được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp Giấy phép đầu tư số 648/GP ngày 28/07/1993. Tổng số vốn đầu tư là 10.481.300 USD, trong đó vốn pháp định là 9.481.300USD. Bên Việt Nam góp 45% vốn pháp định gồm quyền sử dụng đất trong 4,5 năm đầu và một phần máy móc thiết bị; bên nước ngoài góp 55% vốn pháp định bằng dây chuyền thiết bị máy móc sản xuất băng từ. Thời hạn hoạt động của liên doanh là 20 năm.