cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

03/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2527
  • 137

Tranh chấp chia lợi nhuận công ty

18-07-2014
TAND cấp tỉnh

02/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3778
  • 184

Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH

06-06-2014
TAND cấp tỉnh

01/2007/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2306
  • 119

Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)

12-01-2007


03/2009/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2002
  • 89

Tranh chấp hợp đồng mua bán quyền mua cổ phiếu

02-06-2009
TAND cấp tỉnh