cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

78/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1962
  • 49

Tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

30-12-2014
TAND cấp huyện

Vào ngày 01/7/2005, ông NĐ_Nguyễn Việt Từng ký hợp đồng số 01-07/HĐTT 2005 với BĐ_Công ty TNHH An Na ( BĐ_Công ty An Na) về việc thuê con tàu An Na 07, có những nội dung chính: Thời gian giao tàu: Tháng 7/2005; Cảng nhận/giao tàu: Một cảng an toàn ở T.p HCM hoặc VT; Bên A (bên cho thuê tàu) hoàn chỉnh việc sửa chữa trong tháng 7/2005 trước khi giao tàu cho bên B (bên thuê tàu); Hai bên giao tàu theo thực tế nguyên trạng, kèm theo các biên bản bàn giao từng phần, tổng thể và được ký bởi hai bên; Bên B thuê tàu An Na 07 trong 06 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản giao tàu và giấy tờ pháp lý; Giá thuê tàu là 80.000.000 đồng/tháng theo phương thức thuê tàu trần, người thuê tàu toàn quyền khai thác và lập đội ngũ thuyền viên; Bên B ký quỹ 03 tháng tiền thuê tàu là 240.000.000 đồng; Vùng biển hoạt động của tàu sẽ tuân thủ theo giấy phép của Đăng kiểm Việt Nam;


20/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2492
  • 121

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

15-04-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phú Hà và ông BĐ_Đại, bà BĐ_Thanh có ký kết thỏa thuận thuê nhà ngày 22/4/2009 nội dung NĐ_Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phú Hà thuê của ông BĐ_Đại, bà BĐ_Thanh hai căn nhà số 954 và 956 Mỹ Toàn 3, phường TP, Quận T, Thành phố HCM, bên thuê được sửa chữa sử dụng theo công năng dùng làm văn phòng hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng với sự đồng ý của ông BĐ_Đại, bà BĐ_Thanh. Giá thuê bằng tiền Việt Nam đồng tương ứng 9.000USD/ tháng và tăng dần theo hàng năm theo phụ lục sửa đổi thỏa thuận thuê nhà. Thời hạn thuê nhà 05 tháng và sẽ được tái tục không hủy ngang với tổng thời gian thuê không quá 05 năm (tính từ ngày 01/6/2009 đến hết 31/5/2014).


50/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1869
  • 34

Đòi lại tiền cọc thực hiện hợp đồng mua bán nhà

08-01-2004
TAND cấp tỉnh

Nguồn gốc căn nhà số 55 TH phường X, quận Y của ông Hàng Văn Thành, ông Thành cho con là bà Hàng Thị Xê xử dụng. Ngày 09/02/1987 bà Xê ủy quyền cho ông BĐ_Phan Vĩnh Thùy sử dụng 2,m85 x 10,13m. Ngày 03/12/2001 ông BĐ_Thùy bà BĐ_Vy bán căn nhà nêu trên cho bà LQ_Huỳnh Thị Minh Tạ giá 23 lượng vàng SJC và bà LQ_Tạ đã để con bà NĐ_Phạm Thái Tiến đứng tên trên giấy mua bán với ông BĐ_Thùy bà BĐ_Vy. Ông NĐ_Tiến đã đặt cọc 06 lượng vàng SJC và chịu trách nhiệm làm thủ tục hợp thức hóa mua bán, bên nào vi phạm phải chịu phạt gấp 4 lần tiền cọc.


207/2011/DSST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2000
  • 40

Tranh chấp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

14-06-2013
TAND cấp huyện

Ngày 07/01/2012, bà NĐ_Võ Thị Phương Thanh có thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà BĐ_Trần Thị Ngọc Sương, theo thỏa thuận bà BĐ_Sương chuyển nhượng cho bà NĐ_Thanh diện tích đất 115m2 thuộc thửa số 3/1 tờ bản đồ số 36 ấp Bàu Sim, xã TTH, huyện CC, Thành phố HCM với giá tiền 230.000.000đ. Sau khi thỏa thuận bà NĐ_Thanh đã giao tiền cọc cho bà BĐ_Sương 100.000.000đ, bà BĐ_Sương và ông LQ_Nguyễn Văn Tình chồng bà BĐ_Sương ký tên hợp đồng chuvển nhượng và nhận tiền cọc. Bà BĐ_Sương và ông LQ_Tình cam kết làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho bà NĐ_Thanh trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.


138/2014/DSST: Hợp đồng đặt cọc mua căn hộ vô hiệu vì sử dụng ngoại tệ để thanh toán Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 6539
  • 549

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua căn hộ

10-07-2014
TAND cấp huyện

Ngày 20/9/2010, bà NĐ_Nguyễn Thị Minh Đào và BĐ_Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc An Phú (viết tắt BĐ_Công ty An Phú) ký “Thỏa thuận đặt cọc” số 0410/TTĐCHKT để mua một căn hộ C2 Block A tầng 18 của dự án khu căn hộ cao cấp và văn phòng Hongkong Tower tại 243A ĐLT- ĐĐ- HN. BĐ_Công ty An Phú cam kết sẽ sắp xếp thời gian để bà NĐ_Đào được ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với chủ đầu tư. Do bà NĐ_Đào và BĐ_Công ty An Phú thống nhất không tiếp tục thực hiện việc mua bán nhà nữa nên bà NĐ_Đào đã nhận lại tiền cọc từ BĐ_Công ty An Phú là 32.400 USD (ba mươi hai ngàn bốn trăm đô la Mỹ), còn lại 59.026 USD (Năm mươi chín ngàn không trăm hai mươi sáu đô la Mỹ) BĐ_Công ty An Phú chưa trả.