cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

375/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2294
  • 34

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

31-07-2006
TAND cấp tỉnh

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0406/TD1/98BL ngày 30/3/1998 (hợp đồng vay bắt buộc do không thanh toán được nợ tín dụng thư), BĐ_Công ty TNHH SX TM XD DV Loan Trịnh còn nợ NĐ_Ngân hàng Ngoại thương Quân Tâm số nợ gốc là 483.678,97 USD; số nợ lãi tính đến ngày 30/4/2005 là 706.812,86 USD, tổng cộng là 1.190.491,83 USD. Khoản nợ nói trên hiện được bảo đảm bởi 3 bộ khung kho Zamil Steel (theo Hợp đồng thế chấp số 026/TD1/NHNT đã được công chứng ngày 08/5/1996) và quyền sử dụng 7.150 m2 đất tại phường 12 thành phố VT (theo Hợp đồng thế chấp số 157/TC đã được đăng ký tại Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh BR – VT ngày 08/10/2003).


540/2006/DS-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2007
  • 86

Tranh chấp hợp đồng đại lý bảo hiểm

09-06-2006
TAND cấp tỉnh

Ông NĐ_Lâm Văn Linh làm đại lý bảo hiểm cho BĐ_Công ty TNHH Thành Đạt (VN) từ năm 2001. Ngày 28/4/2005, ông có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty vì phải dành thời gian chăm sóc con bị bệnh nặng. Ngày 21/5/2005, ông có nhận được Thư chấm dứt hợp đồng đại lý của công ty (đề ngày 18/5/2005), trong đó có nêu rõ hợp đồng đại lý của ông bị công ty chấm dứt với lý do ông đã vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty khi tham gia một số hoạt động với công ty bảo hiểm nhân thọ khác trong lúc vẫn đang là đại lý của công ty.2100/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2718
  • 60

Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy

22-11-2007
TAND cấp tỉnh

408/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2829
  • 61

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

07-03-2007
TAND cấp tỉnh