TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


53/2016/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 108
  • 10

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Phúc thẩm
28-11-2016

Huỷ toàn bộ bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 23/12/2015 của Toà án nhân dân tỉnh BR-VT. Chuyển hồ sơ về cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung. Án phí phúc thẩm: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Được nhận lại tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu số 0000595 ngày 20/01/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BR-VT. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm sẽ được xác định lại khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án.

173/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực thuế

  • 50
  • 6

Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế

Phúc thẩm
25-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Hoàng Bi đại diện ủy quyền của bà NĐ_Trần Ngọc My - Chủ DNTN Trung Minh. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 15/4/2016 của Toà án nhân dân tỉnh CM.

283/2016/DS-PT: Tranh chấp quyền sử dụng đất

  • 117
  • 7

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Phúc thẩm
24-11-2016

Chấp nhận kháng cáo của bà BĐ_Trần Thị Ánh Tâm; hủy bản án dân sự sơ thẩm số 617/2015/DSST ngày 26/06/2015 của Tòa án nhân dân thành phố HCM. Chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố HCM giải quyết lại vụ án. 2/ Về án phí dân sự phúc thẩm: đương sự không phải chịu. Trả lại cho bà BĐ_Trần Thị Ánh Tâm số tiền 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) đã nộp theo biên lai số 08873 ngày 09/7/2015 của Cục Thi hành án Dân sự thành phố HCM.

19/2016/LĐ-GĐT: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)

  • 87
  • 14

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)

09-11-2016
Lao động
Tòa án nhân dân cấp cao

Chấp nhận Kháng nghị số 02/2016/QĐKN-LĐ ngày 25/7/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao. Hủy Bản án lao động phúc thẩm số 26/2015/LĐ-PT ngày 22/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh BD và Bản án lao động sơ thẩm số 13/2015/LĐ-ST ngày 08/4/2015 của Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh Bỉnh Dương.

166/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

  • 313
  • 2

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Phúc thẩm
08-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

1/ Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 10/2015/HCST ngày 22/09/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh BD. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh BD giải quyết lại vụ án. 2/Về án phí phúc thẩm: đương sự không phải chịu. Trả lại cho ông NĐ_Hồ Văn Hưng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng theo biên lai số 0002683 ngày 08/10/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh BD.