CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

05/2014/KDTM-GĐT : Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 468
  • 48

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

17-04-2014
Tòa án nhân dân cấp cao

Ngày 16/7/2007, Chủ DNTN Dương Thảo (Bên A) và vợ, chồng ông BĐ_Nguyễn Linh, bà BĐ_Nguyễn Thị Ngọc Minh (Bên B) ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh có nội dung: Hai bên hợp tác kinh doanh ăn uống, giải khát (rượu, bia, nước ngọt, cà phê) và giải trí lành mạnh (karaoke hát cho nhau nghe) tại số 166 HV, D’ran, ĐD, Lâm Đông; tổng diện tích sử dụng kinh doanh: 360 m2; thương hiệu đăng ký Song Nguyên; Bên A (DNTN Dương Thảo) tham gia hợp tác kinh doanh với mặt bằng hiện có, lợi nhuận chia 50% sau khi trừ các khoản chi phí; Bên B (ông BĐ_Linh, bà BĐ_Minh) tham gia hợp tác kinh doanh với các công cụ, dụng cụ, nhân viên phục vụ đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận được chia 50% sau khi trừ giá vốn và thuế giá trị gia tăng theo doanh số bán (khoản 3.2 Điều 3 Hợp đồng); chịu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thực tế trong các trường hợp: Đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải bồi thường hợp đồng là 300.000.000 đồng; do lỗi của mình gây ra ảnh hưởng đến thời gian kinh doanh, hiệu quả kinh doanh (khoản 3.3 Điều 3 Hợp đồng); thời hạn hợp đồng là 7 năm (kể từ ngày 16/7/2007 đến ngày 16/7/2014).


53/2016/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 475
  • 27

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

28-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Huỷ toàn bộ bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 23/12/2015 của Toà án nhân dân tỉnh BR-VT. Chuyển hồ sơ về cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung. Án phí phúc thẩm: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Được nhận lại tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu số 0000595 ngày 20/01/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BR-VT. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm sẽ được xác định lại khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án.


49/2016/KDTM-PT: Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần) Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 758
  • 87

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

27-10-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Trần Quang Tín đối với BĐ_Công ty cổ phần Đại Đồng về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty. Buộc BĐ_Công ty cổ phần Đại Đồng phải thực hiện những nội dung sau: Thông báo cho ông NĐ_Trần Quang Tín biết Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm của công ty từ khi công ty được thành lập đến hết năm 2014 và các báo cáo tài chính đến hết năm 2014;


02/2016/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng liên danh thầu xây dựng Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 542
  • 51

Tranh chấp hợp đồng liên danh thầu xây dựng

22-01-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 17/5/2012 và trong quá trinh tố tụng, nguyên đơn là NĐ_Tổng Công ty Xây dựng Linh An - LAC trình bày: Để tham gia đấu thầu Dự án thiết kế chi tiết, mua sắm và xây dựng đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu số 1 - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 05/05/2000, Công ty Xây dựng Lũng Lô (sau này đổi tên là NĐ_Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây dựng Linh An và hiện nay là NĐ_Tổng Công ty Xây dựng Linh An - sau đây gọi tắt là NĐ_LAC), BĐ_Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Lan Hoa (sau đây gọi tắt là BĐ_LSCOLA), Tổng Công ty xây dựng Thăng Long, Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam và Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí (sau đây gọi tắt là Liên danh) đã ký kết Cam kết liên danh thành lập tổ hợp đấu thầu xây lắp công trình Gói thầu 5 (sau gọi là gói thầu 5A): Đê chắn sóng - Dư án Nhà máy lọc dầu số 1. Theo đó. các bên thống nhất thành lập Liên danh và bổ nhiệm NĐ_LAC là đơn vị đứng đầu lãnh đạo Liên danh và thay mặt Liên danh làm việc với Công ly Liên doanh Nhà máy Lọc dầu Việt - Nga.


09/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 524
  • 76

Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh

17-12-2015
Tòa án nhân dân cấp cao

Ngày 14/7/2011, LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN phát hành Thư bảo lãnh số 1480 - VSB 110700068 (sau đây gọi tắt là Thư bảo lãnh 1480), với nội dung: Căn cứ hồ sơ đề nghị bảo lãnh thanh toán của BĐ_Công ty Minh Quân, LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN chấp thuận cung cấp một bảo lãnh thanh toán để hoàn trả tiền góp vốn hợp tác kinh doanh cộng với lợi nhuận cố định được hưởng cho người thụ hưởng là NĐ_Công ty Quốc Thịnh với số tiền 14.880.000.000 đồng, để bảo lãnh cho BĐ_Công ty Minh Quân thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền góp vốn hợp tác kinh doanh cộng với lợi nhuận cố định cho NĐ_Công ty Quốc Thịnh theo Hợp đồng HTKD số 03. LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN cam kết vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu BĐ_Công ty Minh Quân phải xem xét trước thanh toán cho NĐ_Công ty Quốc Thịnh trong phạm vi số tiền 14.880.000.000 đồng trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của NĐ_Công ty Quốc Thịnh về việc yêu cầu Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi BĐ_Công ty Minh Quân thanh toán đầy đủ tiền góp vốn cộng với lợi nhuận cố định theo hợp đồng cho NĐ_Công ty Quốc Thịnh. Ngày 15/7/2011, LQ_HMNo - Chi nhánh Tây HN có Công văn số 258/THN- TD gửi NĐ_Công ty Quốc Thịnh, với nội dung: Xác nhận việc phát hành Thư bảo lãnh nêu trên là đúng thẩm quyền của Giám đốc ngân hàng.