TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


02/2015/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  • 85
  • 13

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

Sơ thẩm
30-11-2015
Lao động
TAND cấp huyện

Hội đồng xét xử xét thấy thỏa thuận ngày 19/11/2013 thì theo đơn khởi kiện của ông NĐ_Duy ngày 27/9/2012 được Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố HCM thụ lý và xét xử sơ thẩm, vụ án đã được Tòa án nhân dân Thành phố HCM đình chỉ xét xử theo quyết định số 1491/2013 ngày 19/11/2013 do ông NĐ_Duy rút đơn kháng cáo

04/2015/LĐ-ST: Tranh chấp về tiền lương

  • 45
  • 6

Tranh chấp về tiền lương

Sơ thẩm
19-08-2015
Lao động
TAND cấp huyện

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn - ông NĐ_Vương Đức Hoà: - Buộc BĐ_công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ mới MIV phải trả cho ông NĐ_Vương Đức Hoà số tiền 16.028.000đ (mười sáu triệu, không trăm, hai mươi tám nghìn đồng), thực hiện ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật, giao nhận tiền tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền

31/2015/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

  • 33
  • 7

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

Sơ thẩm
31-03-2015
Lao động
TAND cấp huyện

Xét tại phiên tòa đại diện cho nguyên đơn ông NĐ_Danh yêu cầu các khoản bồi thường tổng cộng là 391.688.400 đồng tạm tính từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2015 là không phù hợp với quy định của pháp luật, không được chấp nhận.

10/2015/LĐ-ST: Tranh chấp về bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động

  • 52
  • 6

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

Sơ thẩm
14-02-2015
Lao động
TAND cấp huyện

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn NĐ_Bệnh viện Nhân Dân X về việc đòi ông BĐ_Lâm Bảo Cần phải bồi thường chi phí đào tạo cho khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I năm 2011 chuyên ngành Ngoại chung là 119.025.000 đồng

2391/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

  • 280
  • 26

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

Sơ thẩm
28-11-2016
Lao động
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Lưu Văn Quân làm việc tại BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An My Thành phố HCM (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty An My ) từ tháng 6 năm 1997 với vị trí ban đầu là nhân viên bảo vệ và sau cùng là công nhân cơ khí với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 25 tháng 12 năm 2014 BĐ_Công ty An My ban hành văn bản số 458/NV/CV-HCTC về việc thông báo cho ông NĐ_Lưu Văn Quân nghỉ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 2015; Ngày 22 tháng 10 năm 2015 BĐ_Công ty An My ban hành quyết định số 998/QĐ-DK-HCTC về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hết tuổi lao động theo quy định.