CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

154/2013/KDTM-PT: Tranh chấp góp vốn Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 696
  • 23

Tranh chấp góp vốn

03-09-2015
Tòa phúc thẩm TANDTC

Đại diện BĐ_Công ty cổ phần kỹ nghệ An Vinh cho rằng cổ phần của bà NĐ_Hiền cổ phiếu ghi tên không có nguồn gốc rõ ràng trong thời gian ông Nguyễn Văn Bi là tổng giám đốc đã được phát hành, bà NĐ_Hiền là người ký cổ phiếu chuyển nhượng không đúng thẩm quyền không hợp lệ. Bà NĐ_Hiền không có hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần


206/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 373
  • 19

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

26-11-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

Theo hợp đồng ngày 12/12/2007 (Thực tế ngày 27/12/2007) ông Hồ Minh NĐ_Chinh có ký hợp đồng (giấy tay) vói ông BĐ_Hồ Hán Dương để mua 3.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, với giá trị mỗi cổ phiếu là 30.000 đồng. Theo đó, ông NĐ_Chinh thanh toán đủ cho ông BĐ_Dương. Phía ông BĐ_Dương có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu sang tên cho ông NĐ_Chinh, ngay sau khi ông BĐ_Dương nhận được giấy chứng nhận cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Thời gian chậm nhất để ông BĐ_Dương thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho ông NĐ_Chinh là ngày 31/12/2008. Trong trường hợp, hết ngày 31/12/2008, ông BĐ_Dương không thực hiện được nghĩa vụ sang tên cho ông NĐ_Chinh (không vì bất cứ lý do nào), thì ông BĐ_Dương phải hoàn trả toàn bộ số tiền 99.000.000 đồng cho ông NĐ_Chinh, kèm lãi suất hàng tháng là 1 %/tháng kể từ ngày ký hợp đồng.


160/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng phân phối hàng hóa Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 429
  • 24

15-09-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 18/3/2008 NĐ_Công ty TNHH thương mại Tú Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Tú Minh) và BĐ_Công ty TNHH Điện lạnh Tiến Hà (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà) ký hợp đồng khung ủy nhiệm phân phối độc quyền tại khu vực Miền Nam số 01 Tiến Hà/HĐĐL (sau đây gọi tắt là hợp đồng 01 Tiến Hà /HĐĐL). Theo đó, BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà giao cho NĐ_Công ty Tú Minh làm nhà phân phối độc quyền tiêu thụ máy điều hòa không khí mang nhãn hiệu Tiến Hà tại thị trường khu vực Miền Nam từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Thời gian của hợp đồng là hai năm, bắt đầu từ ngày 15/3/2008 đến hết ngày 31/12/2009. Ngày 18/3/2008 BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà và NĐ_Công ty Tú Minh tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ quy định về kênh phân phối hàng hóa, chính sách và giá bán cũng như về chế độ bảo hành đối với sản phẩm Tiến Hà Việt Nam.


41/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng xây dựng Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 301
  • 19

Tranh chấp hợp đồng xây dựng

31-03-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC

Theo đơn khởi kiện ngày 15-3-2007 biên bản ngày 11-6-2007, biên bản đối chất nguyên đơn NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Thương mại - Dịch vụ sản xuất Việt Thịnh Ban (viết tắt NĐ_Công ty Việt Thịnh Ban) trình bày: Nguyên vào ngày 31-10-2006 giwuxa NĐ_Công ty Việt Thịnh Ban với BĐ_Doanh nghiệp tư nhân Vy An -(viết tắt BĐ_Doanh nghiệp tư nhân Vy An) do bà Nguyễn Thị Hoè làm chủ doanh nghiệp có ký hợp đồng thi công xây dựng số 06/HĐXD/2006 với nội dung cơ bản: bên BĐ_Doanh nghiệp tư nhân Vy An giao thầu cho bên NĐ_Việt Thịnh Ban nhận thầu thi công xây dựng công trình xưởng chế biến thực phẩm tại lô 3 khu công nghiệp Hoà Phú với diện tích 778m2 giá trị nhân công và vật tư khoán là: 1.050.000.000 đồng hợp đồng còn qui định thời gian tiến độ thi công, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa hai bên.


06/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 189
  • 15

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

12-01-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC

Từ tháng 6/2007 đến tháng 11/2007 Valaspa Malaysia đã bán và giao cho BĐ_Công ty Hà Sang một số sản phẩm sơn và chất phủ bề mặt dùng cho các sản phẩm gỗ với tổng số tiền bán hàng là 383.933,23 USD. BĐ_Công ty Hà Sang đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và sau nhiều lần đã cam kết và hứa thanh toán số tiền nêu trên cho Valaspa Malaysia chậm nhất vào ngày 20/11/2007. Sau nhiều lần đòi nợ BĐ_Công ty Hà Sang mới thanh toán tính đến ngày 12/11/2007 là 100.000,00 USD. Số tiền còn lại chưa thanh toán là 283.933,23 USD.