CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

26/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Hành chính

  • 342
  • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

26-09-2014

Theo Kháng nghị số 30/QĐKNGĐT-V12 ngày 28/11/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu: Ngày 26/9/2001, ông LQ_Nguyễn Văn Chu thỏa thuận chuyển nhượng cho bà NĐ_Nguyên lô đất do ông LQ_Chu đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00025 QSDĐ ngày 12/3/1998, tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 1, có diện tích 4.975 m2. Ngày 02/4/2002, bà được UBND thành phố CT cũ chấp nhận cấp cho bà 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số 05564, thửa số 172, tờ bản đồ số 36 có diện tích 1.656m2 và số 05565, thửa 101, tờ bản đồ số 36 có diện tích 3.319m2. Bà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đóng thuế sử dụng đất nhưng LQ_Công ty phát triển và kinh doanh nhà thành phố CT lại bồi thường tiền thu hồi đất cho ông LQ_Chu vào ngày 03/5/2002 và phân chia phần đất này thành 31 lô để bán nền nhà cho các hộ dân khác gây thiệt hại quyền lợi của bà nên bà liên tục khiếu nại đến các cấp chính quyền.


19/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến xây dựng Nhà văn hóa khối phố Giám đốc thẩm Hành chính

  • 120
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến xây dựng Nhà văn hóa khối phố

23-09-2014

Năm 2010, ông NĐ_Hồ Thượng Hà có đơn khiếu nại đến BĐ_Ủy ban nhân dân thành phố HT, tỉnh HT một số vấn đề liên quan đến xây dựng Nhà văn hóa khối phố trong thời gian ông làm Khối phố trưởng Khối phố 6, phường TG, thành phố HT, gồm những nội dung sau: Dự án trên được ngân sách tỉnh và thành phố hỗ trợ 80.000.000đ nhưng mới được chi 65.000.000đ, còn 15.000.000đ yêu cầu được cấp đủ. Quá trình mua sắm, xây dựng, chi tiêu của khối phố hết 78.463.000đ, nhưng quỹ khối phố và ngân sách phường mới thanh toán cho ông được 42.710.000đ, chưa thanh toán số tiền là 35.753.000đ; số tiền này Ông phải đi vay ngân hàng để chi trả, yêu cầu thanh toán hết cho Khối phố 6.


11/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường do lấn chiếm đất Giám đốc thẩm Hành chính

  • 156
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường do lấn chiếm đất

25-08-2014

Năm 1996, ông NĐ_Đặng Văn Hữu (trú tại Ấp Bình Long, xã TB, huyện CG, tỉnh TG) được BĐ_Ủy ban nhân dân huyện CG, tỉnh TG cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 621/QSDĐ ngày 26/11/1996, với tổng diện tích 7.159m2 đất tại ba thửa: Thửa số 556 diện tích là 1.776m2 đất ở nông thôn, thửa số 527 diện tích 5.279m2 đất 2 lúa và thửa số 526 diện tích 104m2 đất gò mả, đều toạ lạc tại ấp Bình Long, xã TB, huyện CG, tỉnh TG. Năm 1998, ông NĐ_Đặng Văn Hữu sang nhượng cho anh Nguyễn Văn Sơn diện tích 2.500m2 đất lúa tại thửa số 527, còn lại diện tích 2.779m2 đất của thửa này và diện tích đất của hai thửa 526, 556 (tổng cộng diện tích đất còn lai là 4.659m2).


28/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Hành chính

  • 357
  • 26

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25-09-2014

Theo đơn khởi kiện và lời khai của 07 hộ gia đình nêu trên thì nguồn gốc diện tích phần đất tranh chấp là do Đội Cải cách ruộng đất đã tịch thu nhà đất của địa chủ (Phạm Bật) sau ngàỵ hòa bình lập lại năm 1954, chia cho dân nghèo là hai gia đình: gia đình vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé (bố mẹ của ông LQ_Phạm Nghiêm bà NĐ_Vương Thị Qua) và vợ chồng cụ Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Thị Thêm (bố mẹ của ông NĐ_Phạm Mạnh Ben).


27/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu Giám đốc thẩm Hành chính

  • 183
  • 19

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu

24-09-2014

Ngày 08/4/2010, Chủ tịch LQ_UBND huyện VC có Công văn số 699/UBND-KT về việc giao UBND thị trấn VA làm Chủ đầu tư dự án thi công xây dựng đường liên tổ 2-4-5 khu phố 2, thị trấn VA. Tổng mức đầu tư là 14.056.862.592 đồng, trong đó: - Chí phí xây dựng là 9.322.550.201 đồng. - Nguồn vốn đầu tư: hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong đó: + Ngân sách tỉnh hồ trợ: 40% xây lắp: 3.729.020.000đ + Ngân sách huyện năm 2011 : 7.736.455.072đ + Nhân dân đóng góp : 2.591.387.520đ - Đơn vị quản lý dự án, thẩm tra mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: LQ_Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây lắp Linh Chi. - Đơn vị thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị giám sát: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân.