TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


28/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 126
  • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25-09-2014
Hành chính

Theo đơn khởi kiện và lời khai của 07 hộ gia đình nêu trên thì nguồn gốc diện tích phần đất tranh chấp là do Đội Cải cách ruộng đất đã tịch thu nhà đất của địa chủ (Phạm Bật) sau ngàỵ hòa bình lập lại năm 1954, chia cho dân nghèo là hai gia đình: gia đình vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé (bố mẹ của ông LQ_Phạm Nghiêm bà NĐ_Vương Thị Qua) và vợ chồng cụ Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Thị Thêm (bố mẹ của ông NĐ_Phạm Mạnh Ben).

27/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu

  • 69
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu

24-09-2014
Hành chính

Ngày 08/4/2010, Chủ tịch LQ_UBND huyện VC có Công văn số 699/UBND-KT về việc giao UBND thị trấn VA làm Chủ đầu tư dự án thi công xây dựng đường liên tổ 2-4-5 khu phố 2, thị trấn VA. Tổng mức đầu tư là 14.056.862.592 đồng, trong đó: - Chí phí xây dựng là 9.322.550.201 đồng. - Nguồn vốn đầu tư: hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong đó: + Ngân sách tỉnh hồ trợ: 40% xây lắp: 3.729.020.000đ + Ngân sách huyện năm 2011 : 7.736.455.072đ + Nhân dân đóng góp : 2.591.387.520đ - Đơn vị quản lý dự án, thẩm tra mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: LQ_Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây lắp Linh Chi. - Đơn vị thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị giám sát: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân.

23/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

  • 69
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2014
Hành chính

Ngày 16/10/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc thu hồi 269.167m2 đất thuộc xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh BD và giao cho Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thành phố HồChí Minh sử dụng toàn bộ diện tích đất này để xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc theo dự án đã được duyệt. Ngày 18/5/2000, ủy ban nhân dân tỉnh BD ban hành Thông báo số 1277/UB.SX gửi Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc và ủy ban nhân dân huyện DA về việc áp dụng giá đền bù khu vực xây dựng Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, có nội dung: “Thong nhất áp dụng giả đền hù, di dời trong khu vực 27ha quy hoạch xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thuộc xã Bình An, huyện DA theo giả đền bù của thành pho Hồ Chỉ Minh như tỉnh thần Thông bảo 216/TB. UB ngày 08/11/1996 trước đây của tỉnh”.

22/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

  • 64
  • 6

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2014
Hành chính

Ngày 15/5/2006, ủy ban nhân dân huyện BC ban hành Quyết định số 2583/QD-UBND bồi thường cho hộ bà NĐ_Nguyễn Thị Ren như sau: Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đối với diện tích 2.155,8m2 bị giải tỏa gồm một phần các thửa 816, 817, 818, 819, 1585, 939, 941; với số tiền là 1.057.154.035đ (đính kèm phương án bồi thường số 433/PABT-GGT ngày 17/4/2006). Bà NĐ_Nguyễn Thị Ren đã nhận toàn bộ số tiền là 1.057.154.035đ, nhưng vẫn khiếu nại yêu cầu bồi thường gấp 5 lần đất ở và hỗ trợ 25% đối vói toàn bộ diện tích 2.200,4m2 đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư.

21/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

  • 61
  • 6

Khiếu kiện quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

23-09-2014
Hành chính

Dự án Khu đô thị Nam ĐH giai đoạn 1 tại thành phố ĐH, tỉnh QT đã được ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Tri quy hoạch, phê duyệt từ năm 2004. Ngày 05/5/2005, ủy ban nhân dân tỉnh QT ban hành Quyết định số 816/QĐ-UB về việc phê duyệt giá sàn các lô đất tại Khu đô thị Nam ĐH, thành phố ĐH, tỉnh QT để bán đấu giá quyển sử dụng đất và đến năm 2007, toàn bộ lô đất trên đã được phân lô, bán đấu giá. Ngày 06/4/2007, ông Lê Thiên Sử có đơn xin đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 203, diện tích 161,Om2 tại Khu đô thị Nam ĐH, thành phố ĐH, tỉnh QT; và tại Thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất ngày 06/4/2007 của Hội đồng đấu giá đất Khu đô thị Nam ĐH công nhận ông Lê Thiên Sử trúng đấu giá lô đất trên.