TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


518/2016/HSPT: Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  • 146
  • 27

(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phúc thẩm
05-09-2016
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 250 Bộ luật tố tụng hình sự - Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2015/HSST ngày 13/3/2015 của Tòa án nhân dân thành phố HN. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiêm sát nhân dân thành phố HN để điều tra lại theo thủ tục chung. - Bị cáo Phạm Thị Mai Vân không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

502/2014/HSST: Vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  • 153
  • 10

(Điều 250) Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Sơ thẩm
25-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến An phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 250; Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến An 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/03/2014.

499/2014/HSST: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 173
  • 17

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Sơ thẩm
23-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn Anh Kha và Phan Văn Trọng phạm tội “Cướp giật tài sản”. 1/ Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 136; Điểm p, g Khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đặng Văn Anh Kha 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày 24/3/2014.

496/2014/HSST: Vụ án Lưu hành tiền giả

  • 72
  • 3

(Điều 180) Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả

Sơ thẩm
23-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lưu Thị Y phạm tội “Lưu hành tiền giả”. Áp dụng Khoản 1 Điều 180, Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lưu Thị Y 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ trước đây từ ngày 27/3/2014 đến ngày 07/4/2014.

493/2014/HSST: Vụ án Cướp tài sản

  • 148
  • 15

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Sơ thẩm
22-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Trọng Nhân phạm tội “Cướp tài sản”, bị cáo Sàn Phú Cường phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 1/ Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 133; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Lê Trọng Nhân 12 (mười hai) năm tù Thời hạn tù tính từ ngày 29/01/2014.