TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


360/2015/HSST: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  • 109
  • 15

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sơ thẩm
21-09-2015
Hình sự
TAND cấp huyện

TUYÊN BỐ: bị cáo Trương Thị Thúy Sương Phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 140, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ Luật Hình Sự; XỬ PHẠT bị cáo Trương Thị Thúy Sương 12 (mười hai) năm tù; Thời hạn tù tính từ ngày 13/10/2014.

941/2014/HSPT: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  • 78
  • 3

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phúc thẩm
19-12-2014
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Khốm. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố Nguyễn Văn Khốm phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 140; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Nguyễn Văn Khốm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

262/2016/HSST: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  • 55
  • 6

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sơ thẩm
30-09-2016
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Trần Tuấn Anh phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. - Áp dụng Điểm a Khoản 3 Điều 140; Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Tuấn Anh 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/4/2015. - Áp dụng Khoản 1 Điều 42 Bộ luật tố tụng hình sự. Buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Nguyễn Phước Hậu số tiền 124.300.000 dồng. Buộc bà Nguyễn Thị Sao Ly nộp lại số tiền 500.000 đồng để sung vào công quỹ nhà nước

186/2016/HSST: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  • 36
  • 3

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sơ thẩm
29-09-2016
Hình sự
TAND cấp huyện

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Trí phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. - Ap dụng điểm a khoản 1 Điều 140; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 42; Điều 51 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí: 12 (mười hai) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù theo bản án số 192/2016 ngày 14/7/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 21 (hai mốt) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 10/3/2016.

57/2015/HSST: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  • 63
  • 6

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sơ thẩm
13-04-2015
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu Sang phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điểm a khoản 1 điều 140; điểm b, h, p, g khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33; Điều 45 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Hữu Sang 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 12 tháng 12 năm 2014.