TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


480/2014/HSST: Vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

  • 82
  • 3

(Điều 267) Vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Sơ thẩm
18-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Phạm Quang Điệp phạm các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Nguyễn Văn Lợi phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Võ Vui phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo Nguyễn Thiên Quang phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có