TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


502/2014/HSST: Vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  • 113
  • 9

(Điều 250) Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Sơ thẩm
25-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến An phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 250; Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến An 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/03/2014.

190/2015/HSPT: Vụ án Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có

  • 23
  • 6

(Điều 250) Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Phúc thẩm
25-03-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của Huỳnh Chí Giàu, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm. Tuyên bố Huỳnh Chí Giàu phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Áp dụng khoản 1 Điều 250; Điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự Xử phạt: Huỳnh Chí Giàu 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/7/2014.

28/2016/HSST: Vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  • 25
  • 7

(Điều 250) Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Sơ thẩm
14-01-2016
Hình sự
TAND cấp huyện

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo là 5.200.000đồng (năm triệu hai trăm ngàn).(bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 00713 ngày 05/9/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 5, thành phố Hồ Chí Minh). Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn). Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, lên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xét xử phúc thẩm.