TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


499/2014/HSST: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 218
  • 18

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Sơ thẩm
23-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn Anh Kha và Phan Văn Trọng phạm tội “Cướp giật tài sản”. 1/ Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 136; Điểm p, g Khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đặng Văn Anh Kha 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày 24/3/2014.

492/2014/HSST: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 89
  • 3

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Sơ thẩm
22-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Đào Minh Toàn phạm tội “Cướp giật tài sản”. Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 136; Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đào Minh Toàn 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/4/2014.

491/2014/HSST: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 41
  • 1

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Sơ thẩm
12-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố các bị cáo Vi Trung Đông, Trần Tuấn Bảo phạm tội “Cướp giật tài sản”. 1/ Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 136; Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Vi Trung Đông 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày 24/6/2014.

57/2015/HSPT: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 27
  • 1

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Phúc thẩm
22-01-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Hủy bản án sơ thẩm số 112/2014/HSST ngày 30/9/2014 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Giao toàn bộ hồ sơ cho Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh để chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tiến hành điều tra lại theo thủ tục chung. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

469/2015/HSPT: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 91
  • 4

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Phúc thẩm
06-08-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thanh, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Văn Thanh; Chấp nhận yêu cầu rút kháng cáo của Nguyễn Thanh Phong, Tạ Văn Hoàng; giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Tạ Văn Hoàng phạm tội “Cướp giật tàỉ sản”