CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


Bản án/Quyết định số: 07/2013/HS-GĐT

  • 121
  • 21

(Điều 181) Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá khác

10-06-2013
Hình sự

Từ năm 2000 đến đầu năm 2002 Nguyễn Vũ Lê đã lợi dụng ngành nghề kinh doanh mua bán vải sợi, hàng may mặc, sản xuất hàng dệt, nhuộm, may, thêu công nghiệp... của Công ty TNHH Công thương nghiệp Tân Việt Hoàng, Công ty TNHH Hiệp Hòa và Công ty TNHH Dệt may Nam Việt Hoàng (do Lê thành lập) mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có nội dung ghi khống giá trị hàng hóa của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt 2.152.543.401 đồng tiền thuế GTGT.