TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


474/2014/HSST: Vụ án Giết người

  • 240
  • 16

(Điều 93) Vụ án Giết người

Sơ thẩm
28-11-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Tòng Vương phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm p Khoản 1 Điều 93; các Điểm đ, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Huỳnh Tòng Vương 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/01/2014.

309/2014/HSST: Vụ án Giết người

  • 74
  • 1

(Điều 93) Vụ án Giết người

Sơ thẩm
08-08-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Hồng Anh (tự Na) phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93; Điểm p, b Khoản 1 Điều 46, Điều 18, Điều 47 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Hồng Anh (tự Na) 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/4/2012.

293/2014/HSST: Vụ án Giết người

  • 102
  • 8

(Điều 93) Vụ án Giết người

Sơ thẩm
30-07-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thuận phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93, các Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị Thuận Tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày 07/01/2014.

273/2015/HSST: Vụ án Giết người

  • 339
  • 35

(Điều 93) Vụ án Giết người

Sơ thẩm
05-08-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Đức Thắng phạm tội “Giết người”; Áp dụng khoản 2 Điều 93; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự: Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức Thắng 10 ( mười ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/5/2014.

314/2015/HSST: Vụ án Giết người

  • 147
  • 19

(Điều 93) Vụ án Giết người

Sơ thẩm
26-08-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

TUYÊN BỐ : bị cáo Huỳnh Thanh Hiền phạm tội “ Giết người”; Áp dụng : điểm n khoản 1 Điều 93, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự . Xử phạt: Huỳnh Thanh Hiền TỬ HÌNH. Bị cáo bị bắt giam từ ngày 28/08/2014.