TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


493/2014/HSST: Vụ án Cướp tài sản

  • 175
  • 15

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Sơ thẩm
22-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Trọng Nhân phạm tội “Cướp tài sản”, bị cáo Sàn Phú Cường phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 1/ Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 133; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Lê Trọng Nhân 12 (mười hai) năm tù Thời hạn tù tính từ ngày 29/01/2014.

545/2015/HSPT: Vụ án cướp tài sản

  • 201
  • 22

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Phúc thẩm
09-09-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Quốc Huy và Nguyễn Văn Đại và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố các bị cáo Trần Quốc Huy và Nguyễn Văn Đại phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản”.

74/2015/HSPT: Vụ án Cướp tài sản

  • 32
  • 4

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Phúc thẩm
29-01-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận một phần Kháng nghị số 451/KH-VKS ngày 11/11/2014 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Chấp nhận Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Đề và Nguyễn Khắc Thanh Tuấn. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Đề và Nguyễn Khắc Thanh Tuấn phạm tội “Cướp tài sản”. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133; điểm p, g khoản 1 Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn Đề 06 (sáu) năm tù.

414/2015/HSPT: Vụ án Cướp tài sản

  • 49
  • 7

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Phúc thẩm
09-07-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bích Ky, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuyên bố Nguyễn Bích Ky phạm tội “ Cướp tài sản” và tội “Bắt người trái pháp luật” Áp dụng khoản 1 Điều 133; khoản 1 Điều 123; điểm g, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 50; Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Bích Ky 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 03 (ba) tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật”; hình phạt chung cho hai tội là 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/10/2014.

411/2015/HSPT: Vụ án Cướp tài sản

  • 23
  • 3

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Phúc thẩm
08-07-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Tấn Tài, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuyên bố Bùi Tấn Tài phạm tội “Cướp tài sản”. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 133; điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bùi Tấn Tài 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2014.