TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


04/2015/HSST: Vụ án Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

  • 50
  • 4

(Điều 275) Vụ án Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

Sơ thẩm
06-01-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Tuyên bố các bị cáo Trương Đình Cường và Huỳnh Bá Nhẫn phạm tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. 1/ Áp dụng Khoản 2 Điều 275, Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trương Đình Cường 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/9/2013. 2/ Áp dụng Khoản 2 Điều 275, Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự.