TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


55/2016/HSST: Vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

  • 55
  • 6

(Điều 226b) Vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Sơ thẩm
04-03-2016
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Tuyên bố Kokoulin Oleg (tên khác: Oleg Kokoulin, Kokoulin Oleg Andreevich, Kokoulin Oleg Andrey) phạm tội“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 226b; điểm p khoản 1 Điều 46; khoản 3 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Kokoulin Oleg (Oleg Kokoulin, Kokoulin Oleg Andreevich; Kokoulin Oleg Andrey) 05 (năm) năm tù.