TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


398/2015/HSST: Vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước

  • 69
  • 7

(Điều 263) Vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước

Sơ thẩm
17-11-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

TUYÊN BỐ: bị cáo Phạm Thanh Trung Phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”; Áp dụng khoản 1 Điều 263, điểm p khoản 1 điều 46 Bộ Luật Hình Sự; XỬ PHẠT: bị cáo Phạm Thanh Trung 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 06/5/2015. Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu sung quỹ nhà nước: