CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

143/2015/HSST: Vụ án Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

  • 226
  • 26

(Điều 171) Vụ án Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Sơ thẩm
05-05-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Áp dụng khoản 1 Điều 171, điểm h, p, g khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ Luật Hình Sự; XỬ PHẠT bị cáo Nguyễn Thị Thu Pha 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng. Khoản tiền này bị cáo phải thi hành 01 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.