TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


621/2015/HSPT: Vụ án Đánh bạc

  • 111
  • 5

(Điều 248) Vụ án đánh bạc

25-09-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Lại Cẩm Nhung, Phạm Nhật Thành Đào Gia Phúc, Nguyễn Thành Tân và sửa bản án sơ thẩm; Tuyên bố các bị cáo Lại Cẩm Nhung, Phạm Nhật Thành, Đào Gia Phúc, Nguyễn Thành Tân phạm tội “Đánh bạc”;

815/2015/HSPT: Vụ án Đánh bạc

  • 16
  • 3

(Điều 248) Vụ án đánh bạc

Phúc thẩm
22-12-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Anh; Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 03/QĐ-KNPT-HS ngày 12/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, sửa án sơ thẩm số 283/2015/HSST ngày 30/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi. 2. Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Anh, Trần Văn Dón, Lê Văn Bộn, Trần Thị Thu Thủy, Phạm Đặng Út Hậu, Nguyễn Ngọc Tài, Trần Hoàng Phong, Nguyễn Thị Nga phạm tội “Đánh bạc”.

814/2015/HSPT: Vụ án Đánh bạc

  • 16
  • 2

(Điều 248) Vụ án đánh bạc

Phúc thẩm
22-12-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

QUYẾT ĐỊNH Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân và sửa bản án sơ thẩm số 375/2015/HSST ngày 29/9/2015 của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Nguyễn Thị Kim Vân 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

384/2015/HSPT: Vụ án Đánh bạc

  • 1292
  • 0

(Điều 248) Vụ án đánh bạc

Phúc thẩm
30-06-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Trương Văn Rẻn phạm tội “Đánh bạc” Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Trương Văn Rẻn 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/4/2014.

367/2015/HSPT: Vụ án Đánh bạc

  • 24
  • 0

(Điều 248) Vụ án đánh bạc

Phúc thẩm
23-06-2015
Hình sự
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tâm. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành Tâm phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thành Tâm 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.