TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


38/2014/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

  • 43
  • 1

Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

Sơ thẩm
31-07-2014

NHẬN THẤY: - Tại đơn khởi kiện và trình bày của nguyên đơn bà NĐ_Trần Thị Thúy Vi: bà NĐ_Trần Thị Thúy Vi là con ruột bà Trần Thị Cúc (sinh năm 1955, chết ngày 06/4/2013). Bà Cúc là vợ thứ hai của ông BĐ_LQ_Võ Tấn Bình. Trong quá trình hôn nhân giữa ông BĐ_Bảo và bà Cúc có tạo lập một căn nhà tại địa chỉ 79/6 đường số M, khu phố 3, phường HBC, quận TĐ, thành phố HCM. Nguồn tiền mua nhà đất chủ yếu là từ phía bà Cúc. Khi bà Cúc còn sống, ông BĐ_Bảo có lập hợp đồng tặng cho bà Cúc theo hợp đồng tặng cho số 039815 ngày 26/11/2008 do Phòng công chứng nhà nước số 1 chứng nhận. Tháng 5/2012 bà Cúc lập thủ tục đăng bộ cho căn nhà nói trên, ngày 14/6/2012 khi bà Cúc đến nhận giấy tờ nhà theo hẹn thì bị từ chối do trước đó ông BĐ_Bảo đã làm cớ mất và xin phó bản cấp số H325727, vào sổ số CH03772 ngày 16/4/2012 do LQ_Ủy ban nhân dân quận TĐ cấp.

750/2015/DSPT: Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà

  • 190
  • 29

Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

Phúc thẩm
25-06-2015

Vào năm năm 2005 bà NĐ_Trần Thị Thúy Ngân, ông Nguyễn Văn Tỷ (chồng bà NĐ_Ngân) có vay của Ngân hàng Việt Á số tiền 500.000.000đồng. Do hoàn cảnh khó khăn không có khả năng trả nợ nên ông Tỷ, bà NĐ_Ngân có nhờ vợ chồng ông BĐ_Hoàng Văn Trung và bà BĐ_Châu Yến Phụng (em ruột của bà NĐ_Ngân) cầm cố dùm căn nhà 113 đường TQ, Phường 4, Quận T, Thành phố HCM (gọi là nhà 113 TQ) thuộc quyền sở hữu của bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình để vay tiền. Bà BĐ_Phụng nói rằng ông Tỷ, bà NĐ_Ngân phải làm thủ tục tặng cho bà Phượng, ông Trí căn nhà trên thì mới có thể vay được tiền. Nghe theo lời bà Phượng, nên ông NĐ_Tình, bà NĐ_Ngân đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở” số 31823/HĐ-TCN ngày 02/12/2005 tại Phòng Công chứng số 2 Thành phố HCM có nội dung tặng cho nhà 113 TQ cho ông Trí và bà Phượng.