CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 14/2006/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 294
  • 6

Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản

05-06-2006

Nguyên đơn NĐ_Trương Thị Tạo trình bày như sau: Năm 1992 LQ_Ủy ban nhân dân huyện QT, tỉnh QB có chủ trương xây dựng lại chợ BĐ; ông Hồ Xuân Hắm trúng thầu nên đã cho vợ chồng bà (ông NĐ_Hồ Văn Xuyên là chồng bà NĐ_Tạo và là anh ông BĐ_Khiết) thầu lại cấp 2, xây dựng 18 ki ốt bán hàng phía Bắc chợ BĐ. Sau khi nhận thầu, vợ chồng bà đã vận động các tiểu thương có nhu cầu mua ki ốt ở chợ đăng ký và nộp tiền theo tiến độ thi công để cùng chủ thầu hoàn thành công trình. Việc mua bán ki ốt dựa trên cơ sở giá chỉ đạo của LQ_Ủy ban nhân dân huyện QT; mọi thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và sử dụng đất do vợ chồng bà lo liệu.


Bản án/Quyết định số: 424/2013/DSST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 177
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản

26-09-2013
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 07 tháng 7 năm 2011 và tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Lưu Văn Chức trình bày: Từ tháng 02/2010 đến tháng 10/2010, bà NĐ_Hà có cho bà BĐ_Nguyễn Thị Vui mượn số tiền 624.000.000 đồng. Nay bà NĐ_Hà đề nghị Tòa án buộc bà BĐ_Nguyễn Thị Vui trả số tiền là 624.000.000 (sáu trăm hai mươi bốn triệu) đồng và lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước tính từ ngày khởi kiện.


Bản án/Quyết định số: 144/2012/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 338
  • 12

Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản

17-04-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC