TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


53/2011/DS- ST: Tranh chấp thừa kế

  • 49
  • 1

Tranh chấp thừa kế

Sơ thẩm
14-07-2011

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn bà NĐ_Trần Thị Nghĩa Hoa đề ngày 19/07/2010 cũng như lời trình bày của chị Nguyễn Thị Ngọc Dung tại phiên tòa sơ thẩm như sau: cha mẹ chị ông Nguyễn Văn Lòng, sinh năm 1942, chết năm 2001, mẹ NĐ_Trần Thị Nghĩa Hoa, sinh năm 1944, chết ngày 13/5/2011, cha mẹ chị chung sống sinh được 06 người con gồm Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1969, Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1984, Nguyễn Thu Cúc, sinh năm 1981, Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1971, Nguyễn Minh Tấn, sinh năm 1964 và anh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1970 ( chết năm 2009) có vợ BĐ_Huỳnh Thị Dung chung sống sinh được 1 con chung Nguyễn Duy Bân sinh năm 2003.

290/2014/DS-ST: Tranh chấp thừa kế

  • 89
  • 7

Tranh chấp thừa kế

Sơ thẩm
28-08-2014

Căn nhà 435/2/5 PVC Phường 7 Quận X (gọi tắt là nhà 435/2/5) là tài sản của ông Phạm Văn Hưng (chết năm 2005) và bà Đinh Thị Kim Loan (chết năm 2010) theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 699/2002 do UBND Quận 6 cấp ngày 25/10/2002. Ông Hưng bà Loan có tất cả 07 người con là: 1. Bà LQ_Phạm Thị Hương (còn có tên là Nguyễn Thị Hòa, là con riêng của bà Loan, được ông Hưng nuôi từ lúc 9 tuổi đến nay); 2. Ông LQ_Phạm Văn Cần; 3. Bà LQ_Phạm Thị Sun; 4. Ông BĐ_Phạm Văn Bình; 5. Ông BĐ_Phạm Văn Chung; 6. ông Tư (không rõ họ, đã chết lúc 5-6 tháng tuổi, không có làm giấy khai sinh) và bà. Khi ông Hưng bà Loan chết không có để lại di chúc. Hiện bản chính giấy tờ chủ quyền nhà này do bà đang giữ.

20/2014/DS-ST: Tranh chấp thừa kế

  • 25
  • 4

Tranh chấp thừa kế

Sơ thẩm
22-05-2014

Ngày 09/4/2004 ông BĐ_Nguyễn Hồng Sang và bà BĐ_Lâm Hà đã được UBND quận TĐ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1380/2004 với diện tích 471,5 m2. Khi còn sống ông Năm và bà Sáo đã cho ông BĐ_Sang 200 m2 đất, ông BĐ_Sang cũng chỉ đăng ký sử dụng đất năm 1999 có 200 m2 nhưng sau khi ông Năm, bà Sáo chết không để lại di chúc, các anh em cũng không có thỏa thuận phân chia di sản thì ông BĐ_Nguyễn Hồng Sang, bà BĐ_Lâm Hà lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 471,5 m2 đất là không đúng.

1579/2014/DSPT: Tranh chấp thừa kế

  • 168
  • 18

Tranh chấp thừa kế

Phúc thẩm
15-12-2014

Nguyên đơn - ông NĐ_Phạm Văn Bình trình bày: Cha ông là ông Phạm Văn Mười và mẹ là bà Phạm Thị Quý có 11 người con chung, không có con riêng gồm: Ông NĐ_Phạm Văn Bình (nguyên đơn); ông BĐ_Phạm Văn Thông (bị đơn); bà LQ_Phạm Thị Kim Thư; bà LQ_Phạm Thị Kim Phụng; bà LQ_Phạm Thị Kim Linh; bà LQ_Phạm Thị Kim Hải; bà LQ_Phạm Thị Kim Giang; bà LQ_Phạm Thị Kim Châu; ông LQ_Phạm Văn Sâm; ông LQ_Phạm Văn Đông; ông LQ_Phạm Văn Hà (chết năm 2008 - có vợ là bà Nguyễn Ngọc Em và 2 người con là bà Phạm Thị Kim Oanh và ông Phạm Ngọc Tùng)

675/2016/DS-PT: Tranh chấp thừa kế

  • 175
  • 19

Tranh chấp thừa kế

Phúc thẩm
02-06-2016

Trong quá trình chung sống ông Bèn và bà Chính tạo lập được căn nhà có diện tích 114,7m2 tọa lạc tại số 61/3 ấp XTĐ 1, xã XTĐ, huyện HM, Thành phố HCM (nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở). Ông Bèn chết năm 1982 không để lại di chúc, tính đến thời điểm bà NĐ_Linh có đơn khởi kiện đã hết thời hiệu khởi kiện nên phần di sản của ông Bèn để lại là ½ căn nhà số 61/3 ấp XTĐ 1, xã XTĐ, huyện HM, Thành phố HCM được các đồng thừa kế của ông Bèn thỏa thuận là tài sản chung tại biên bản thỏa thuận ngày 07/12/2008. Đối với phần di sản của bà Chính để lại là ½ căn nhà số 61/3 ấp XTĐ 1, xã XTĐ, huyện HM, Thành phố HCM, phía bị đơn cung cấp di chúc thì bà NĐ_Linh đề nghị Tòa án xem xét tính hợp pháp của di chúc để phân xử theo quy định của pháp luật. Nay bà NĐ_Linh khởi kiện yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế của bà Chính và tài sản chung của các đồng thừa kế (phần di sản của ông Bèn đã được các đồng thừa kế thỏa thuận) là giá trị nhà, đất nêu trên theo quy định của pháp luật.