CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 105/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 204
  • 13

Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, chiếm hữu hợp pháp

14-08-2013

Ngày 01/6/2007, BĐ_Công ty TNHH MTV Hong King (gọi tắt là BĐ_Công ty Hong King) lập hợp đồng ủy quyền cho Công ty TNHH Tập đoàn cổ phần Vĩ Đại khai thác tận thu quặng titan trên diện tích 447 ha thuộc Khu công nghiệp NH (khu B), Khu kinh tế NH. Căn cứ hợp đồng ủy quyền trên, NĐ_Công ty Vĩ Đại đã chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc về địa bàn để khai thác titan. Ngày 07/5/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh BĐ cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho NĐ_Công ty Vĩ Đại, thời hạn khai thác đến hết ngày 31/12/2009. Ngày 08/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh BĐ ra Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc chấm dứt khai thác tận thu titan tại khu công nghiệp A và khu công nghiệp B thuộc Khu kinh tế NH. NĐ_Công ty Vĩ Đại đã nhiều lần yêu cầu BĐ_Công ty Hong King Việt Nam để đại diện NĐ_Công ty Vĩ Đại đưa toàn bộ thiết bị, máy móc và titan tinh, titan thô ra khỏi địa bàn của BĐ_Công ty Hong King, nhưng BĐ_Công ty Hong King cản trở không cho đưa ra khỏi địa bàn thuộc quyền quản lý của BĐ_Công ty Hong King. Do vậy, NĐ_Công ty Vĩ Đại yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty Hong King phải chấm dứt hành vi cản trở không cho NĐ_Công ty Vĩ Đại chuyển titan tinh, titan thô ra khỏi Khu công nghiệp NH