CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

442/2014/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 182
  • 6

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

19-11-2014

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng nguyên đơn chị NĐ_Lữ Ngọc Mai trình bày: Trước đây chị là chủ hụi có mở dây hụi 1.000.000 đồng, và 500.000 đồng, chị BĐ_Phú là hụi viên có tham gia của chị 5 phần hụi 1.000.000 đồng, và 2 dây hụi 500.000 đồng, mỗi dây 2 phần. Tất cả các phần hụi ở các dây hụi chị BĐ_Phú đã hốt hết. Sau đó chị BĐ_Phú có đóng hụi chết được một số tiền rồi ngưng cho đến nay. Quá trình tính toán chị BĐ_Phú ghi có nợ chị số tiền 132.750.000 đồng. Các dây hụi của chị không bị bể và đã mãn. Theo trong sổ chị BĐ_Phú viết ra (chữ viết của chị BĐ_Phú) còn nợ chị số tiền 132.750.000 đồng.


12/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 279
  • 9

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

11-09-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 21/11/2013 bà khởi kiện yêu cầu bà BĐ_Lâm Thị Mỹ Ngọc trả cho bà 45.000.000 đồng tiền nợ hụi và tiền lãi 12.150.000 đồng tính từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013 của 4 dây hụi bà tham gia chơi từ năm 2010 đến năm 2011. Sau đó theo đơn khởi kiện ngày 01/12/2013 và đơn thay đổi đơn khởi kiện đề ngày 06/05/2014 bà trình bày chỉ yêu cầu bà BĐ_Ngọc phải trả số tiền còn nợ hụi là 25.000.000 đồng.


355/2014/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 295
  • 6

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

30-09-2014
TAND cấp huyện

Xuất phát từ chỗ bạn bè thân trong xóm, tôi (NĐ_Nguyễn Thị Linh) có cho bà BĐ_Triệu Lệ Vy chơi hụi do tôi làm thảo. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 01/2014, bà BĐ_Vy tham gia tổng cộng 05 phần hụi, cụ thể như sau: * Dây thứ nhất: Cuối tháng 9/2013, bà tổ chức dây hụi 500.000 đồng, loại hụi kỳ, mỗi tháng khui 02 kỳ (khui hụi vào ngày 30/9/2013, hụi mãn vào ngày 30/10/2014). Dây hụi này có 11 hụi viên tham gia gồm: LQ_Bùi Thị Lệ Thịnh, LQ_Đoàn Thị Tuyết Minh, LQ_Nguyễn Hồng Thưởng, LQ_Dương Thị Thanh Thanh, NĐ_Nguyễn Thị Linh, LQ_Lâm Phong Phương, LQ_Nguyễn Thị Quế Hân, LQ_Biện Thị Thanh Phúc, LQ_Nguyễn Thị Dân, LQ_Nguyễn Minh Quân và BĐ_Triệu Lệ Vy, chơi tổng cộng 27 phần. Bà BĐ_Vy tham gia 01 phần và đã hốt kỳ thứ hai.


17/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 613
  • 42

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

25-03-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 04 tháng 9 năm 2014 và các lời khai tại Toà án nguyên đơn bà NĐ_Kiều Thị Tô Ngọc Cúc trình bày: Vào ngày 10 tháng 9 năm 2013 âm lịch bà NĐ_Cúc có làm chủ hụi: loại hụi tuần 200.000 đồng, mở hụi tuần 01 lần, có 45 người tham gia trong đó bà BĐ_Bích tham gia 01 phần. Tuần thứ nhất hụi mở 60.000 đồng thì bà BĐ_Bích đóng 140.000 đồng; Tuần thứ hai 16/9/2013 âm lịch hụi mở 76.000 đồng thì bà BĐ_Bích đóng 124.000 đồng; Tuần thứ ba ngày 23/9/2013 âm lịch hụi mở 82.000 đồng thì bà BĐ_Bích phải đóng 118.000 đồng, tuần thứ ba hụi mở nhưng bà BĐ_Bích không được lĩnh, nhưng do bà BĐ_Bích thỏa thuận với các hụi viên khác nên bà BĐ_Bích mới được lĩnh hụi với số tiền 5.356.000 đồng. Sau khi lĩnh hụi bà BĐ_Bích đóng được 22 tuần, tổng số tiền là 4.400.000 đồng, còn lại 23 tuần bà BĐ_Bích chưa đóng, nên bà BĐ_Bích còn nợ số tiền 4.600.000 đồng.


456/2016/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 468
  • 72

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

12-04-2016
TAND cấp tỉnh

Theo bản tự khai ngày 30/12/2014, bị đơn - bà BĐ_Lương Thị Sinh trình bày: Bà NĐ_Bình có tham gia các dây hụi và đóng cho bà số tiền hụi như người đại diện nguyên đơn đã nêu là 88.000.000đ của dây tháng 01/2013 và 81.600.000đ của dây hụi tháng 06/2013, nhưng đối với dây 01/2013 bà NĐ_Bình đóng tổng cộng là 05 phần hụi và đã hốt trước 03 phần hụi còn lại 02 phần hụi sống, phần hụi đã hốt trước bà NĐ_Bình chưa đóng tiền hụi chết nên trừ nợ hụi chết là 15.000.000đ/03 phần, vậy số tiền còn lại của dây 01/2013 bà NĐ_Bình đóng là 73.000.000đ, tổng cộng số tiền đã góp cho 02 dây là 154.600.000đ. Do bà thất bại trong làm ăn nên không có khả năng trả một lúc số tiền này, xin trả góp 2.000.000đ/tháng cho đến khi hết số nợ 154.600.000đ.