TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 116/2015/DS-ST

  • 488
  • 133

Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Sơ thẩm
20-04-2015

Căn cứ vào Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng thẩm phán, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe gồm tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu, tiền thuốc, tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu, tiền viện phí, tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại và các chi phí thực tế cần thiết khác nên yêu cầu của đại diện nguyên đơn về chi phí điều trị thuốc men và phương tiện đi lại trong quá trình điều trị cho cháu NĐ_Tiên là 32.000.000 đồng có kèm theo hóa đơn chứng từ là chi phí hợp lý và phù hợp với Điều 609 Bộ Luật dân sự nên có cơ sở chấp nhận