TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 94/2006/DS-PT

  • 263
  • 26

Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại

Phúc thẩm
16-08-2006

Trong đơn khởi kiện ngày 28/6/2004 và các lời khai tiếp theo nguyên đơn bà NĐ_Nguyễn Thị Tiệp trình bày như sau: Nguồn gốc diện tích đất 6.000 m2 tọa lạc tại ấp Bắc 2, xã Hòa Công, Thị xã BR, tỉnh BR - VT, là của bà LQ_Dương Thị Ảo được thừa hưởng từ chồng là ông Lê Văn Hơn (Đã chết) chuyển nhượng lại cho bà vào ngày 05/3/1979, với giá 1.200.000 đồng, hai bên có làm giấy tay. Lúc đó, trên đất đã có một số gia đình bên chồng bà LQ_Ảo về xây dựng nhà ở gồm: Bà BĐ_Lê Thị Tưa, BĐ_Lê Thị Táng, BĐ_Lê Thị Xài, BĐ_Lê Thị Xồng, BĐ_Lê Thị Sương, ông BĐ_Lê Văn Sít, ông BĐ_Lê Văn Tánh, ông BĐ_Lê Văn Sạnh.