TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 25/2008/DS-PT

  • 232
  • 30

Yêu cầu xác nhận quyền thừa kế

Phúc thẩm
07-01-2008

Năm 1997 bà Thêu chết. Năm 2005 ông Hạnh chết. Cha của ông Hạnh là ông Đặng Ngọc Mỹ, mẹ của ông Hạnh là Lý Thị Nhung. Cha mẹ của ông Hạnh đều chết trước ông Hạnh. Cha mẹ của bà Thêu thì bà không biết rõ họ tên nhưng chỉ biết cha mẹ của bà Thêu đều đã chết (bà đã đăng tin thông báo tìm kiếm thừa kế của bà Thêu). Ông Hạnh và bà Thêu chết không đế lại di chúc nhưng có để lại di sản là căn nhà số 528-530 Bà Hạt Phường X Quận Y thành phố HCM (theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 12975/2002 ngày 02/05/2002 của ủy ban nhân dân thành phố HCM).

Bản án/Quyết định số: 215/2006/DS-GĐT

  • 189
  • 14

Yêu cầu xác nhận quyền thừa kế

19-09-2006

Cụ Nghế chết năm 1994 Cụ Hiển chết năm 1993. Khi chết hai cụ không để lại di chúc. Di sản để lại gồm: - Một căn nhà cấp 3, xây năm 1988 diện tích 69,6m2 và công trình phụ tọa lạc trên thửa đất 147,6m2 tại thửa 106, tờ bản đồ số 41 hiện do chị LQ_Dương Thị Soài (vợ của ông Trương Quang Tiến quản lý sử dụng). - Một căn nhà cấp 4, xây năm 1990 diện tích 16m2 tọa lạc trên thửa đất 123,6m2 tại thửa 96 tờ bản đồ số 41 do anh NĐ_Trương Quang Khôi quản lý sử dụng.