TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


393/2015/DS-ST: Tranh chấp lối đi

  • 126
  • 23

Tranh chấp lối đi

Sơ thẩm
21-08-2015

Theo đơn khởi kiện ngày 15/6/2012, đơn thay đổi nội dung khởi kiện ngày 15/6/2015 của nguyên đơn bà NĐ_Trương Thị Hậu và lời trình bày của ông Lê Văn Nghe đại diện theo ủy quyền thì: Trước đây bà LQ_Lê Thị Mai có thuê nhà của bà Trần Thị Bảy là chủ sở hữu căn nhà số 15/1 (nay mang số 654/4A ) LLQ, phường 9, quận TB, đến năm 1962 bà Bảy bán lại căn nhà này cho bà LQ_Mai. Căn nhà 15/2 (nay mang số 654/4) LLQ, phường 9, quận TB của bà Phan Thị Nghệ bán lại cho bà Đoàn Thị Đại, năm 2006 bà Đoàn Thị Đại chết, bà Đại có chồng là ông BĐ_Nguyễn Ngọc Long.

Bản án/Quyết định số: 46/2008/DS-GĐT

  • 679
  • 76

Tranh chấp lối đi

24-12-2008

Theo ông NĐ_Quang trình bày thì: Năm 1984 gia đình ông được Ủy ban nhân dân xã Gia Thụy, huyện Gia Lâm cấp 150m2 đất (phía trước có ao và lối đi ra phía mương của xóm) để làm nhà. Năm 1985 ông đã cất nhà trên diện tích đất này và ở cho đến nay. Quá trình sinh sống, do có nhu cầu đi ra Quốc lộ 5 cho thuận tiện, ông và ông BĐ_Mã đề nghị chính quyền xã cho một số hộ dân sống tại đây sử dụng ao trước nhà ông để làm đường đi (rộng 1,5m) từ nhà ông qua nhà ông NĐ_Phương và nhà ông BĐ_Mã để ra Quốc lộ 5. Sau đó, gia đình ông đã đóng góp đổ cát lấp ao tạo ra lối đi nối với đường Quốc lộ 5 và sử dụng cho đến nay. Năm 1992 ông BĐ_Mã xây Kiốt (giáp Quốc lộ 5) đã lấn chiếm sang phần lối đi, gia đình ông có ý kiến nhưng ông BĐ_Mã trình bày hoàn cảnh, xây Ki ốt để nuôi con, nên lối đi chỉ còn lại 1m; ông BĐ_Mã đã hứa là lối đi này do 2 gia đình (gia đình ông BĐ_Mã và gia đình ông) cùng làm, cùng đi (ông BĐ_Mã đã giấy cam đoan theo nội dung này); do vậy, gia đình ông có quyền sử dụng lối đi.