TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


47/2013/DS-ST: Tranh chấp bồi thường mất xe

  • 7666
  • 196

Tranh chấp bồi thường mất xe

Sơ thẩm
09-09-2013

ông NĐ_Hải gửi xe tại Chung cư Quốc Thái của BĐ_Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Thái bị mất và yêu cầu Tòa án giải quyết buộc BĐ_Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Thái và LQ_Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nguyễn Hải (có trách nhiệm liên đới) bồi thường giá trị còn lại của chiếc xe bị mất trộm của ông NĐ_Hải số tiền 130.000.000 đồng, một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, theo kết quả định giá xe của Phòng Tài Chính Kế Hoạch - UBND Quận X ngày 09/7/2013.