CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

63/2013/DSPT: Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 267
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc

05-06-2013
TAND cấp tỉnh

Theo nguyên đơn ông NĐ_Lê Văn Nghĩa trình bày: ông có bán thúc ăn nuôi heo cho anh BĐ_Kiều Đài Riêng từ năm 2009 đến năm 2011 rất nhiều lần theo hình thức bán chịu, anh BĐ_Riêng nợ tiền ngày càng nhiều nên đến ngày 08 tháng 3 năm 2009 ông và anh BĐ_Riêng tổng kết nợ và thống nhất anh BĐ_Riêng còn nợ ông số tiền 270.000.000đ và chịu lãi suất là 1%/tháng. Số tiền này bỏ riêng một bên, kể từ đây trở về sau anh BĐ_Riêng nhận toa hàng nào thì phải trả tiền toa hàng đó hoặc chỉ cho nợ gối đầu một cử.


09/2012/ DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 922
  • 17

Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc

15-06-2012
TAND cấp huyện

Vào ngày 09 tháng 7 năm 2007 ông BĐ_Trần Văn Ninh và BĐ_Phạm Thị Hồng Thủy có mua thức ăn gia súc của bà theo hợp đồng miệng đến xuất chuồng trả đủ, bà giao thức ăn nhiều lần cho ông BĐ_Ninh. Đến ngày 13 tháng 11 năm 2007 thì tổng cộng tiền nợ thức ăn gia súc ông BĐ_Ninh, bà BĐ_Thủy thiếu là 22.635.000 đồng. Sau đó ông BĐ_Ninh có trả nợ cho bà nhiều lần cụ thể như sau: Ngày 13 tháng 11 năm 2008 ông BĐ_Ninh trả được 4.000.000 đồng và ông BĐ_Ninh có làm giấy nhận nợ còn lại là 18.635.000 đồng. Ngày 15 tháng 12 năm 2008 ông BĐ_Ninh tiếp tục trả 3.000.000đơng, còn nợ lại 15.635.000 đồng. Ngày 15 tháng 4 năm 2009 ông BĐ_Ninh tiếp tục trả 6.500.000 đồng, còn lại 9.135.000 đồng.