TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


04/2012/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

  • 16
  • 0

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

15-02-2012

Ngày 06-4-2005, bà NĐ_Nan với bà BĐ_Huỳnh Chiêu Vy ký kết Hợp đồng nhận tiền bán nhà, theo đó bà BĐ_Vy đồng ý bán đứt cho bà NĐ_Nan căn nhà số 102 đường THĐ, phường 13, quận T, Thành phố HCM với giá là 3 000 000.000 đồng, bà NĐ_Nan đặt cọc cho bà BĐ_Vy 1.200.000.000 đồng. Hợp đồng nhận tiền cọc bán nhà ngày 06-4-2005 được hai bên ký kết trên cơ sở sự thanh lý 03 hợp động nhận tiền cọc bán nhà trước đó, cụ thể: Ngày 28-11-2003, bà BĐ_Vy với bà NĐ_Nan ký kết Hợp đồng nhận tiền cọc bán nhà (BL. 164) với nội dung: Bà NĐ_Nan đặt cọc cho bà BĐ_Vy số tiền 710.000.000 đồng để mua căn nhà 102-104 THĐ, phường 13, quận T, Thành phốHCM , nếu sau khi đặt cọc bà BĐ_Vy không bán hoặc bán căn nhà này cho người khác thì sẽ phải bồi thường cho bà NĐ_Nan 02 lần số tiền đã đặt cọc. Cùng ngày, bà BĐ_Vy đã lập giây mượn số tiền 710.000.000 đồng (BL.157).

208/2014/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

  • 47
  • 6

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Sơ thẩm
16-07-2014

Tại phiên tòa, bà LQ_Châu Thị Phụng Men đại diện ông NĐ_Châu Minh Quân cho rằng ông BĐ_Khoa và bà BĐ_Vân tại thời điểm bán nhà cho ông NĐ_Quân thì chưa được cấp giấy chủ quyền nhà, chưa đóng tiền hóa giá nhà mà đã ký hợp đồng đặt cọc bán nhà với ông NĐ_Quân là không hợp pháp vô hiệu, sử dụng tiền đặt cọc mua nhà của ông NĐ_Quân để đóng tiền hóa giá nhà để làm lợi cho ông BĐ_Khoa và bà BĐ_Vân nhưng gây thiệt hại chiếm giữ tiền của ông NĐ_Quân thời gian dài từ 2012 đến nay, hiện nay lại thế chấp nhà cho ngân hàng để vay tiền . Nay ông NĐ_Quân không đồng ý mua nhà nữa, yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc hứa mua bán nhà giữa ông NĐ_Quân với ông BĐ_Khoa và bà BĐ_Vân, yêu cầu vợ chồng ông BĐ_Khoa và bà BĐ_Vân bồi thường thiệt hại gấp đôi số tiền đặt cọc tổng cộng = 460.000.000đồng ( bốn trăm sáu mươi triệu đồng) và thanh toán ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

340/2014/ DSST: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

  • 92
  • 15

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Sơ thẩm
26-09-2014

Ngày 22/11/2013 vôï choàng oâng BĐ_Nguyễn Văn Phụng và bà BĐ_Nguyễn Thị Hữu thỏa thuận ký kết hợp đồng đặt cọc mua căn nhà 87 Bình Tân, Phường 01, Quận T của ông bà với giá là 3.800.000.000 đồng, ông BĐ_Phụng và bà BĐ_Hữu đặt cọc 500.000.000 đồng. Và bên mua sẽ thanh toán hết số tiền còn lại khi bên bán giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua trong vòng 07 ngày kể từ ngày hai bn ký hợp đồng mua bán tài sản tại phòng công chứng nhà nước. Khi ký hợp đồng này phía bên mua có biết ông bà đang thế chấp nhà vay tiền của Ngân hàng TMCP Á Châu PGD Nguyễn Tri ba tỷ đồng nên có nhờ ơng bà liên lạc với Ngân hàng TMCP Á Châu PGD Nguyễn Trãi để vay số tiền 3.000.000.000 đồng để mua căn nhà naày và seõ tái thế chấp để vay vốn. Ngân hàng đã tiến hành các thủ tục vay vốn nhưng chưa giải ngân.

635/2016/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

  • 129
  • 7

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Sơ thẩm
22-06-2016

Nguyên đơn bà NĐ_Nguyễn Thị Hương (do ông Nguyễn Tấn Đức đại diện) trình by: ngày 05/01/2014, bà NĐ_Nguyễn Thị Hương và bà BĐ_Phạm Thị Lệ Hân có ký hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất căn nhà tại số 11C/A khu phố 1, Phường TMT, Quận X, thành phố HCM; do bà BĐ_Phạm Thị Lệ Hân và ông LQ_Lê Thanh Phụng là chủ sở hữa theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được UBND Quận X cấp số 2970 ngày 27/5/2003. Giá mua bán thoả thuận là 3.500.000.000đ (ba tỷ năm trăm triệu đồng). Hình thức giao kết hợp đồng mua nhà bằng giấy tay. Phương thức thanh toán: Đặt cọc lần 1: ngày 05/01/2014 số tiền là 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng). Trả tiền lần 2: ngày 05/02/2014, số tiền 3.300.000.000đ (ba tỷ ba trăm triệu đồng) số tiền còn lại, bà NĐ_Hương sẽ thanh toán hết sau khi ký tên tại Phòng Công chứng nhà nước.

1621/2014/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

  • 125
  • 14

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Phúc thẩm
23-12-2014

Ngày 26/4/2011 ông BĐ_Khiêm và bà BĐ_Ý ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán căn nhà số 01 BĐ, Phường 5, Quận Y, Thành phố HCM cho ông NĐ_Châu Minh Quý với giá 3.600.000.000 đồng (ba tỷ sáu trăm triệu đồng), ông NĐ_Quý sẽ đặt cọc trước để ông BĐ_Khiêm bà BĐ_Ý có tiền đóng mua hóa giá nhà, khi nào ông BĐ_Khiêm và bà BĐ_Ý được cấp giấy chủ quyền thì ra công chứng ký kết hợp đồng mua bán nhà với ông NĐ_Quý. Từ ngày 30/8/2011 đến ngày 16/3/2012 ông BĐ_Khiêm bà BĐ_Ý đã nhận từ bà LQ_Châu Thị Phụng My là đại diện của ông NĐ_Quý tiền đặt cọc mua nhà 04 lần tổng cộng là 230.000.000 đồng (hai trăm ba mươi triệu đồng).