TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


213/2014/DS-ST: Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

  • 1101
  • 163

Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

Sơ thẩm
14-08-2014

Quan hệ tranh chấp trong vụ án này là quan hệ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là quyền tác giả đối với tác phẩm. Nguyên đơn khởi kiện vì cho rằng bị đơn là BĐ_Công ty CP XNK & DV Ô tô Mặt Trời Hoa Lan có hành vi vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm nên yêu cầu bồi thường và xin lỗi công khai trên báo chí. Do đó, cần phải xem xét có hay không hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ