CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

16/2011/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng tư vấn thiết kế, sửa chữa

  • 71
  • 4

Tranh chấp hợp đồng tư vấn thiết kế, sửa chữa

Sơ thẩm
05-08-2011

Trong đơn khởi kiện, bản khai và biên bản hòa giải Ông Mai Duy Linh - đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Ngày 20/01/2010 BĐ_Công ty Cổ phần Mỹ Thuật Sinh An (BĐ_Công ty Sinh An) ký hợp đồng nguyên tắc số SV-HDNT01/2010. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị thực hiện khi bên NĐ_Công ty Cổ phần Văn hoá Tú Anh (NĐ_Công ty Tú Anh) tiến hành ký quỹ là 10.000 USD, hiệu lực của hợp đồng phụ thuộc vào hiệu lực của 03 hợp đồng phụ được ký kết số 01,02,03. Sau đó các bên có thảo luận về nội dung các hợp đồng phụ để tiến hành việc thiết kế, sửa chữa, quản lý, khai thác Trung Tâm Thương Mại Alta nhưng bất thành.