TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


377/2013/DS-PT: Tranh chấp tiền công sức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • 12
  • 1

Tranh chấp tiền công sức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Phúc thẩm
12-12-2013

Theo đơn khởi kiện ngày 24/9/2012, nguyên đơn là ông NĐ_Lê Văn Tâm và bà NĐ_Trần Thị Kim Châu trình bày: Ông BĐ_Lê Văn Bình là anh của ông NĐ_Lê Văn Tâm. Tháng 6/2001 ông BĐ_Bình gửi tiền nhờ vợ chồng ông, bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây nhà số 118/101 đường số 8, khu phố 8, phường BHH B, quận BT, thành phố HCM. Năm 2012 ông BĐ_Bình khởi kiện tranh chấp quyền sở hữu với ông NĐ_Tâm, bà NĐ_Châu.