CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

561/2013/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng mua bán vật tư nông nghiệp Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 154
  • 4

Tranh chấp hợp đồng mua bán vật tư nông nghiệp

28-11-2013

Vụ Đông - Xuân 2010-2011, vợ chồng anh LQ_Lê Ngọc Phụng và chị BĐ_Nguyễn Thị Chi mua vật tư nông nghiệp tại cửa hàng của bà NĐ_Lê Thị Hoa còn nợ số tiền 676.322.792 đồng. Hai bên thỏa thuận đến cuối vụ sẽ thanh toán hết, để đảm bảo cho khoản nợ, chị BĐ_Nguyễn Thị Chi có thế chấp cho bà NĐ_Hoa 01 giấy chứng nhận chuyền sử dụng đất đứng tên LQ_Phù Thị Ninh, LQ_Nguyễn Văn Hoàn, 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên LQ_Lê Văn Nhuận, LQ_Lê Thị Ánh Ngân và 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tên LQ_Lê Thị Ánh Ngân. Tuy nhiên đến cuối mùa vụ, anh LQ_Lê Ngọc Phụng và chị BĐ_Nguyễn Thị Chi không trả tiền, bà đã yêu cầu trả nhiều lần nhưng vợ chồng anh LQ_Phụng, chị BĐ_Chi cứ hẹn trả nhưng lại không trả. Nay bà yêu cầu vợ chồng anh LQ_Phụng, chị BĐ_Chi và vợ chồng ông LQ_Nhuận, bà LQ_Ngân liên đới trả cho bà số tiền 676.322.792 đồng và tính lãi suất theo quy định của pháp luật.