CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

427/2014/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 237
  • 6

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

22-10-2014

Do có nhu càu mua đất kinh doanh, thông qua người môi giới nên anh biết vợ chồng anh BĐ_Ninh, chị BĐ_Thịnh ở khu 8 xã HC, VT có nhu cầu bán đất và tài sản gắn liền với đất. Sau khi gặp gỡ vợ chồng anh BĐ_Ninh và thỏa thuận việc mua bán, ngày 21/8/2009 tại phòng công chứng số 1 thành phố VT tỉnh PT, anh NĐ_Khang và vợ chồng anh BĐ_Ninh, chị BĐ_Thịnh ký 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 706,707,708 với sự làm chứng của công tố viên Nguyễn Xuân Quý. Ngay sau khi ký kết hợp đồng, anh NĐ_Khang đã thanh toán 2.300.000.000đ cho anh BĐ_Ninh, chị BĐ_Thịnh. Sau khi ký kết hợp đồng, anh NĐ_Khang thấy tài sản như trong hợp đồng số 706 không đúng như thực tế, nên đã cùng vợ chồng anh BĐ_Ninh, chị BĐ_Thịnh hủy bỏ hợp đồng 706 và đã lấy lại số tiền 1.000.000.000 đ. Như vây chỉ còn 2 hợp đồng 707 và 708.