CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

449/2014/DS-GĐT: Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 83
  • 3

Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất

03-06-2014

Tháng 5/2006, NĐ_Công ty TNHH Địa ốc Sinh Quân (gọi tắt là Công ty) có nhận chuyển nhượng của bà Trương Khắc Huệ, ông Trần Văn Tân 9.936,8m2 đất thuộc thửa 43, tờ bản đồ số 13, tại khóm 6, phường 2, thành phố ST, tỉnh ST. Tháng 8/2006, Công ty đã thanh toán đủ tiền đất cho bà Huệ, ông Tân và đã làm thủ tục sang tên trước bạ. Ngày 20/9/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ST đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty. Tháng 3/2007, Công ty thuê LQ_Doanh nghiệp tư nhân Mẫn An xây hàng rào xung quanh đất thì bị bà BĐ_Trương Thị Hiếu, bà BĐ_Trương Thị Hiền, bà BĐ_Trương Thanh Vy, ông BĐ_Trương Hoàng Lân, bà BĐ_Trương Ngọc Bình (chết), anh BĐ_Trương Hùng Hận, chị BĐ_Trương Thị Huyền Trinh ngăn cản không cho thi công. Công ty yêu cầu bà BĐ_Hiếu, bà BĐ_Hiền, bà BĐ_Vy, ông BĐ_Lân, bà BĐ_Bình, anh BĐ_Hận, chị BĐ_Trinh không được ngăn cản Công ty thi công trên phần đất của Công ty và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu tiếp tục có hành vi cản trở làm chậm tiến độ thực hiện dự án.