CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

102/2014/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 160
  • 23

Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản

05-03-2014

Nguyên đơn bà Neáng Noi trình bày: Bà có diện tích đất nông nghiệp 06 công tầm cắt (1 công tầm cắt bằng 1.296m2) tọa lạc tại Bào Cần Vọt thuộc Khóm An Hòa A, thị trấn BC, huyện TT, tỉnh AG. Vào năm 1989, do hoàn cảnh khó khăn bà có cố cho vợ chồng ông Trần Văn Tình (ông Tình đã chết năm 2004) và bà BĐ_Đặng Thị Hương phần đất trên với giá 50 giạ lúa, sau đó bà nhận thêm 50 giạ lúa và thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Tình, bà BĐ_Hương 03 công (=3.888m2) để trừ vào số lúa trên, 03 công còn lại tiếp tục thỏa thuận cầm cố cho vợ chồng ông Tình, bà BĐ_Hương với giá 05 phân vàng 24kra, hai bên thỏa thuận khi nào có tiền thì chuộc đất lại. Nay bà yêu cầu được chuộc lại 03 công đất nêu trên và đồng ý trả cho bà BĐ_Hương 05 phân vàng 24kara. Giấy cầm cố đất do ông Tình lập và giữ bản chính bà chỉ giữ bản phô tô.


101/2014/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 131
  • 11

Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản

05-03-2014

Do chồng của bà là cán bộ nên bà không tự đứng ra nhận cầm cố tài sản mà nhờ cháu rể của bà là anh LQ_Diệp Tú My đứng tên giùm bà hợp đồng cầm cố căn nhà của ông LQ_Trần Lương Thu và bà BĐ_Biện Thị Đương với giá cầm cố là 10 chỉ vàng 24k hạn 02 năm sẽ cho chuộc lại, sau đó bà cho vợ chồng ông LQ_Thu, bà BĐ_Đương thuê lại căn nhà này với giá 250.000 đồng/tháng. Vàng đưa cho vợ chồng ông LQ_Thu là của bà đưa cho anh LQ_My để anh LQ_My giao lại cho vợ chồng ông LQ_Thu, bà BĐ_Đương. Đến năm 2008 hết hạn hợp đồng, bà và anh LQ_My có qua nhà bà BĐ_Đương để làm lại hợp đồng nhưng vợ chồng bà BĐ_Đương muốn chuộc lại nhà nên không làm lại hợp đồng nữa. Sau đó bà BĐ_Đương không thanh toán tiền thuê nhà cho bà nữa. Đến ngày 29/5/2009, bà đến nhà ông LQ_Thu, bà BĐ_Đương yêu cầu trả tiền nhà thì bà BĐ_Đương trả thêm cho bà 10 tháng tiền nhà và viết tờ tường thuật nhận có thiếu của bà 10 chỉ vàng 24k. Nay bà yêu cầu vợ chồng ông LQ_Thu, bà BĐ_Đương trả cho bà 10 chỉ vàng 24k và 21 tháng tiền thuê nhà là 5.250.000 đồng.