CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 202
  • 6

Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ

18-05-2011
TAND cấp huyện

Ngày 20/12/2008, NĐ_Công ty TNHH Âm thanh & Ánh sáng Việt Linh và BĐ_Công ty cổ phần Nam Anh ký hợp đồng dịch vụ với nội dung NĐ_Công ty Việt Linh thực hiện biểu diễn trong chương trình Lễ Hội hoa xuân năm 2009 tại tỉnh KH với giá khoán trọn gói là 120.000.000 đồng và phát sinh thêm 02 đèn tuýt là 6.000.000 triệu đồng, tổng giá trị hợp đồng là 126.000.000 đồng. Thời gian hoàn tất hợp hợp đồng dự kiến là 16 ngày. NĐ_Công ty Việt Linh đã thực hiện hợp đồng trong 12 ngày, bao gồm 04 ngày ráp âm thanh ánh sáng, và 08 ngày biểu diễn. BĐ_Công ty Nam Anh đã thanh toán tiền nhiều lần tổng cộng là 77.000.000 đồng, còn nợ lại 49.000.000 đồng. Nay yêu cầu thanh toán số tiền còn nợ khi án có hiệu lực pháp luật. Không yêu cầu lãi suất.


Bản án/Quyết định số: 04/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 438
  • 17

Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ

18-05-2011
TAND cấp huyện

Ngày 20/12/2008, NĐ_Cty TNHH Âm Thanh & Ánh Sáng Bình Minh và BĐ_Công Ty Cổ Phần Ninh An ký hợp đồng dịch vụ với nội dung NĐ_Cty Bình Minh thực hiện biểu diễn trong chương trình Lễ Hội hoa xuân năm 2009 tại tỉnh Khánh Hòa với giá khoán trọn gói là 120.000.000 đồng và phát sinh thêm 02 đèn tuýt là 6.000.000 triệu đồng, tổng giá trị hợp đồng là 126.000.000 đồng. Thời gian hoàn tất hợp hợp đồng dự kiến là 16 ngày. NĐ_Cty Bình Minh đã thực hiện hợp đồng trong 12 ngày, bao gồm 04 ngày ráp âm thanh ánh sáng, và 08 ngày biểu diễn. BĐ_Công Ty Ninh An đã thanh toán tiền nhiều lần tổng cộng là 77.000.000 đồng, còn nợ lại 49.000.000 đồng. Nay yêu cầu thanh toán số tiền còn nợ khi án có hiệu lực pháp luật. Không yêu cầu lãi suất.


Bản án/Quyết định số: 03/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 426
  • 11

Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ

11-05-2011
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 18/10/2010, tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai và các biên bản không tiến hành hoà giải được nguyên đơn NĐ_Tập đoàn Bưu chính Quốc Khanh (gọi tắt là NĐ_Tập đoàn Quốc Khanh) có bà Huỳnh Thị Thu Hương đại diện theo ủy quyền trình bày: Căn cứ Phiếu yêu cầu lắp đặt mới đường dây điện thoại số 20619/YCM/HV ngày 21/8/1996 của Doanh nghiệp tư nhân Phương Đức nay đổi tên là BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên xây dựng - Thương mại - Sản xuất - Dịch vụ Mỹ Lan (gọi tắt BĐ_Công ty Mỹ Lan), vào ngày 21/8/1996 giữa bên A là Doanh nghiệp tư nhân Phương Đức và bên B là Công Điện thoại thành phố trực thuộc NĐ_Tập đoàn Bưu chính Quốc Khanh có thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại với số thuê bao là 8466922.


Bản án/Quyết định số: 17/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 457
  • 21

Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ

07-08-2015
TAND cấp huyện

Ngày 10/01/2013, NĐ_Công ty Cổ phần đường Sen Ta (sau đây gọi tắt là NĐ_Cty đường Sen Ta) và BĐ_Bệnh viện Biện Thanh có ký Hợp đồng cung cấp phần mềm & dịch vụ đi kèm số 01/2013/HĐ-DTAD. Theo nội dung hợp đồng thì NĐ_Cty đường Sen Ta cung cấp các giấy phép sử dụng CAL trên hệ thống YHospicare 3, Đa khoa – Khoa dược (sau đây gọi tắt là yHospicare 3) kèm với các dịch vụ: điều chỉnh hệ thống theo yêu cầu, cài đặt hệ thống, hướng dẫn sử dụng và bảo hành – bảo trì hệ thống, tổng giá trị của hợp đồng là 230.000.000 đồng, BĐ_Bệnh viện Biện Thanh sẽ thanh toán tiền trong vòng 03 ngày sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu công trình.


Bản án/Quyết định số: 104/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 807
  • 67

Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ

13-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC